Webinar

Eksterne vikarer i ældreplejen: Muligheder og udfordringer

  • 12. SEP 2023 kl. 16:00 - 17:00
  • Gratis
  • Ældre
  • Økonomi og styring
Forbruget af eksterne vikarer i ældreplejen er steget markant de seneste år.
Eksterne vikarer i ældreplejen: Muligheder og udfordringer

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT.

Du kan se slides fra oplægsholderne her

Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse i ældreplejen spidser til i disse år. Der er samtidig aktuelt stort fokus på stigende udgifter til eksterne vikarer i ældreplejen såvel politisk som i praksis - og ikke mindst hvilke konsekvenser brugen af eksterne vikarer har.

På webinaret får du indblik i betydningen af, hvordan man bruger eksterne vikarer i ældreplejen, og hvad kommunerne kan gøre for at begrænse forbruget og benytte vikarer mere hensigtsmæssigt – herunder mulighederne for at tiltrække og fastholde social- og sundhedspersonale.

Det er viden, som er relevant for dig, der arbejder som leder, fagchef eller direktør på ældreområdet. 

Oplægsholdere

  • Tina Holmgaard, Centerchef for Sundhed og Omsorg i Struer Kommune, fortæller om egne erfaringer med at nedbringe vikarbrugen.

  • Emmy Hjort-Enemark Topholm, senioranalytiker i VIVE, giver indblik i årsager til, konsekvenser af og muligheder for at begrænse brugen af eksterne vikarer i ældreplejen.

  • Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE, forklarer hvilken betydning organisering og økonomistyring kan have for brugen af eksterne vikarer.

Se webinaret om eksterne vikarer i ældreplejen: muligheder og udfordringer