Konference

VIVE-konference: Hvordan skaber velfærdssamfundet grobund for, at børn og unge kan trives?

 • AC Hotel Bella Sky Copenhagen, Martha Christensens Vej 10 - Indgang 3, 2300 København S
 • 10. NOV 2023 kl. 09:00 - 14:30
 • 900 kr. inkl. moms
 • Børn, unge og familie
 • Dagtilbud, skole og uddannelse
 • Socialområdet
 • Sundhed
 • Økonomi og styring
Konferencen har særligt blik trivslen blandt de børn og unge, der møder mere massive udfordringer end de fleste af deres jævnaldrende.

VIVE inviterer til konference om børn og unges trivsel fredag den 10. november. Få ny viden, friske input og mulighed for at styrke dit netværk.

Du kan være med, når VIVE inviterer til konference om børn og unges trivsel.

Du får mulighed for at styrke dit netværk og få ny viden, der er relevant for dig, der arbejder med børn og unge i en kommune, staten eller i en organisation.

Konferencen har særligt blik for de børn og unge, der møder mere massive udfordringer end de fleste af deres jævnaldrende.

Program

 • Morgenmad
 • Velkomst
 • Børn og unges trivsel – Hvad ved vi? v. Mai Heide Ottesen, seniorforsker, VIVE
 • Hvad taler vi egentlig om? Forskellige forståelser af trivsel v. Anne Marie Villumsen, seniorforsker, VIVE
 • Workshops – se temaer længere nede
 • Frokost
 • Fattigdom, afsavn og de langsigtede konsekvenser v. Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE, og Rune Vammen Lesner, seniorforsker, VIVE
 • Paneldebat om børnefattigdom v. Bente Boserup, forperson, Børnerådet; Ditte Brøndum, næstforkvinde, Socialrådgiverne; Karina Vestergård Madsen, socialborgmester, Københavns Kommune, Mette Deding, vicedirektør, VIVE

Mistrivsel i en skolekontekst: Social- og specialpædagogiske samt tværfaglige perspektiver og muligheder

Gennem en række nedslag zoomer vi ind på systemiske/organisatoriske kerneproblemstillinger i forhold til børn og unges mistrivsel i skolen.

På den baggrund rejser vi en række spørgsmål til fælles refleksion om bl.a. de komplekse og sammensatte bagvedliggende faktorer, sammenhæng i indsatser og behov for organisatorisk udvikling.

v. Thyge Tegtmejer, seniorforsker, VIVE, og Anne Marie Villumsen, seniorforsker, VIVE

Trivsel blandt børn og unge i udsatte positioner

Hvordan trives børn og unge som modtager indsatser via serviceloven? Ny viden om, hvordan børn og unge i udsatte positioner selv oplever deres trivsel i hverdagen i forhold til dem, de bor sammen med, deres venner, helbred, skolegang og fritidsliv.

v. Mette Lausten, seniorforsker, VIVE, og Katrine Iversen, projektchef, VIVE

Trivsel hos små børn

Hvad er vigtigt for, at små børn kan trives og udvikle sig? Vi vil præsentere ny viden om små børns trivsel både i hjemmet, sammen med forældrene og i daginstitution.

v. Maiken Pontoppidan, seniorforsker, VIVE; Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef, VIVE, Nina Thorup Dalgaard, seniorforsker, VIVE, og Selma Begovic, psykolog, PPR - Halsnæs Kommune

Inspiration til et velfungerende samarbejde mellem civilsamfund og kommuner

Et vellykket samarbejde udfordrer eksisterende magtpositioner og kræver, at begge parter kan give slip på individuelle dagsordener. Det er dog langt fra enkelt i praksis. På workshoppen får du inspiration til, hvordan samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan fungere bedst muligt, når det handler om børn og unges trivsel.

v. Helle Hygum, chefanalytiker, VIVE, og Maja Munch Nielsen, projektleder, Frivilligcenter Hillerød.

Frisættelse fra regler og større fagligt råderum – Kan det skabe trivsel?

Hvordan kan vi skabe rammer, der ansporer til nytænkning, og gør det muligt at tage risici? På workshoppen kan du være med til at diskutere, hvordan frisættelse fra regler kan skabe større fagligt råderum til at arbejde med børn og unges trivsel.

v. Ulf Hjelmar, professor MSO, VIVE og Hans Junker, lærer, Holbæk Kommune, og kredsformand, Danmarks Lærerforening.  

Børn og unge med handicap eller særlige behov: Inddragelse, helhedsorientering og deltagelse

Hvordan kan vi arbejde for bedre trivsel for børn og unge med handicap eller særlige behov? En ung, som selv lever med et handicap, fortæller om, hvordan han har oplevet samarbejdet med kommunen.

Vi deler viden om inddragelse, helhedsorientering og deltagelse i fællesskaber og diskuterer, hvordan gode intentioner kan omsættes til praksis i de rammer, som fagprofessionelle arbejder indenfor. 

v. Pernille Skovbo Rasmussen, senioranalytiker, VIVE, og Leif Olsen, seniorforsker, VIVE.