Hvilke indsatser virker?

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Der er blevet sat en række politiske initiativer i værk for at udskyde seniorernes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor vil videnscenteret undersøge, hvilken effekt ændringer i tilbagetrækningsordninger har på pensionsalderen. Desuden vil videnscenteret indsamle viden om, hvilke indsatser der virker på det politiske niveau og i virksomheder.

Eksempelvis har nogle arbejdspladser gennemført forskellige indsatser for at fastholde deres ældre medarbejdere. Her kan det være relevant at samle viden om både virksomhedernes og medarbejdernes erfaringer med konkrete indsatser og mere overordnede organisatoriske politikker. Hvilken betydning har fx kortere arbejdsdage, fleksibel arbejdstid og fleksibel organisering af arbejdsdagen?