Ledige seniorer

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Selvom ledigheden blandt seniorer er på niveau med ledigheden i befolkningen som helhed, har ledige seniorer fortsat længere arbejdsløshedsperioder end yngre arbejdstagere. Under dette tema vil vi samle viden om, hvad der ligger bag de længere perioder med arbejdsløshed, og arbejdspladsernes rolle i den forbindelse. Videnscentret vil blandt andet undersøge:

  • hvad de ledige seniorers egne ønsker er fremadrettet, og hvordan oplever de deres situation.
  • hvad der kendetegner de seniorer, der gerne vil i beskæftigelse – og hvad kendetegner dem, som ikke vil eller har opgivet at komme i arbejde igen.
  • hvor udbredt diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet er, og hvilke andre forhold der potentielt er på spil.