Muligheder og barrierer for fastholdelse på arbejdspladserne

Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Det er vigtigt for virksomhederne at vide, hvilke faktorer der er de væsentligste for fastholdelse af seniorer. Her er fokus blandt andet:

  • hvilke regler og incitamentsstrukturer, som arbejdspladser og medarbejdere oplever som fremmende eller hæmmende for tilbagetrækningen.
  • kulturelle og arbejdsmiljømæssige forhold, som kan have betydning for fastholdelsen for eksempel sociale relationer, jobforhold og alderssammensætningen på arbejdspladsen.
  • hvilke typer virksomheder der har mange seniorer, og hvorfor de har det.
  • hvilke typer af kompetencer virksomhederne betragter som stærke hos seniorerne