Dialog med praksis

Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Hjælp os med at få viden i spil

 

VIVEs bidrag til videnscenteret er især være at samle eksisterende viden om udsatte børn, unge og deres familier og gøre den viden lettilgængelig og anvendelig for alle, der i praksis arbejder med børnesocialt arbejde.

Ambitionen er, at det børnesociale arbejde i større udstrækning skal bygge på systematisk viden om, hvad der virker, og hvordan det virker.

For at det skal lykkes, har vi brug for dialog med praksis. Det sker selvfølgelig blandt andet gennem de arrangementer, vi afvikler. Men det vil også være meget velkomment med input til, hvordan vores formidling af viden på området bedst kan udformes og tilrettelægges, så det for eksempel kan indgå konstruktivt i det løbende arbejde i praksis og i udviklingen af processer og arbejdsgange.

Derfor opfordrer vi afdelings- og teamledere og andre fra praksisfeltet på det børnesociale område i de kommunale forvaltninger til at kontakte os med idéer til temaer, der ønskes belyst, og idéer til at optimere vidensformidlingen og til at give os feedback på de produkter og aktiviteter, vi lancerer i videnscenterets regi.


Send gerne idéer, spørgsmål og feed back til vbu@vive.dk, så ser vi på det.

Turné med viden og dialog

Et udvalg af VIVEs eksperter drager ud på størstedelen af landets professionshøjskoler og en række kommuner for at præsentere vidensindsamlinger og have dialog om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Besøgene gennemføres i slutningen af 2023 og starten af 2024 og sker i regi af videnscenteret. 

Der planlægges også gå-hjem-møder i København og Aarhus i starten af 2024. 

Aktuelt er disse besøg fastlagt (listen opdateres løbende):

  • 27. november 2023 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med fokus på tilvejebringelse af børns perspektiver og anbragte børns skolegang.

  • 27. november 2023 på VIA University College med fokus på tilvejebringelse af børns perspektiver.
  • 20. marts 2023 på UC SYD med fokus på børneinddragelse og metoder til inddragelse af børn med ADHD og autisme.