Om videnscenteret

Læs mere om formålet med Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenteret drives i et samarbejde mellem VIVE, Social- og Boligstyrelsen og Børns Vilkår. VIVE bidrager især til centerets arbejde ved at samle og formidle eksisterende viden om inddragelse i myndighedssagsbehandling samt viden om udsatte børn og familiers liv. Gennem dialog med praksis stræber vi efter at samle den eksisterende viden og gøre den anvendelig for alle, der arbejder med børnesocialt arbejde.

Baggrunden for videnscenteret

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet – og hjælpen til dem skal bygge på viden, sådan at de får den bedst mulige støtte.

Baggrunden for at oprette videnscenteret er netop, at børn og unge ikke oplever, at de bliver hørt, set og anerkendt tilstrækkeligt i deres egne sociale sager, og at der ikke i tilstrækkelig grad arbejdes vidensbaseret. Derfor besluttede et bredt flertal i Folketinget i 2020 at oprette Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv for perioden 2021-2024.

Videnscenteret er et center 'uden mure' og et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, Børns Vilkår og VIVE.

Det blev formelt åbnet og indviet 16. juni 2021. 

Åbningswebinaret fra den begivenhed kan ses her.

Vidensbank og formidling til praksis

Videnscenteret samler og formidler eksisterende viden om inddragelse og udsatte børn, unge og deres familier. Videnscenteret vil gøre den eksisterende viden lettilgængelig og anvendelig, sådan at det bliver nemmere at bruge den praksis i det børnesociale arbejde.

Ambitionen er, at det børnesociale arbejde i større udstrækning skal bygge på systematisk viden om, hvad der virker, og hvordan det virker.

Rådgivning og kompetenceudvikling

Videnscenteret skal desuden styrke kommunernes arbejde med en reel inddragelse af barnets stemme og perspektiver gennem rådgivnings- og workshopforløb. Det er opgaver, som i regi af videnscenteret især ligger hos Børns Vilkår og Social- og Boligstyrelsen.

 

videncenterets samlede webside er der flere oplysninger om centerets formål og tilbud, herunder hvordan kommuner kan søge om rådgivnings- og kompetenceforløb.