Børns perspektiver

Udgivet januar 2024

Tommelfingerregler og overblik samt fordele og ulemper ved syv konkrete metoder til at tilvejebringe børns perspektiver.

Præsentation af vidensindsamlingen om tilvejebringelse af børns perspektiver

Sidder du i praksis og arbejder med at tilvejebringe børns perspektiver i sager, men mangler måske overblikket over, hvad der findes af metoder? Så er du ikke alene. Det er en reel udfordring for praksis, at der synes at mangle et overblik over konkrete metoder og deres styrker og svagheder i det børnefaglige arbejde med at tilvejebringe børns perspektiv på deres eget hverdagsliv og på de forhold, der spiller ind på deres liv. Det gælder både i pædagogiske, didaktiske og socialfaglige sammenhænge.

Med en ny vidensindsaling giver vi overblik fra forskningslitteraturen og beskriver fordele og ulemper ved de metoder, der findes til at tilvejebringe børns perspektiver. Vidensindsamlingen indeholder også en række tommelfingerregler i form af generelle etiske og tværgående overvejelser samt opmærksomhedspunkter, man som fagprofessionel kan anvende til at sikre gode rammer for, at børn kan udtrykke deres perspektiver.