Efterværn

Udkommet september 2022

De seneste år har vi fået stor viden om det efterværn, der skal hjælpe og støtte sårbare og tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet, når de fylder 18 år. Med en explainer, en kronik og en længere video samler vi op på tværs af de seneste års rapporter og ny viden om efterværn og serverer det med tekst, figurer, slides og videoer.

Efterværn -

På denne temaside får du uddybet, hvad ungestøtte er, og du får indsigt i VIVEs viden om det. Kort fortalt er en ungestøtte, når der ydes støtte til unge i alderen 18 år til 22 år, som bidrager til at de får en god overgang til et selvstændigt voksenliv. Ungestøtte tilbydes blandt andet til nogle unge i udsatte positioner.

Efterværn - en explainer

Video: Efterværn - målgruppe, tildeling og virkning

Hvad karakteriserer de unge i målgruppen for efterværn, hvad ved vi om tildelingen af efterværn i kommunerne og hvilken betydning har efterværn? Det fortæller projektchef Katrine Iversen om i denne video.

Arbejder du i praksis med efterværn til unge, der frem til det fyldte 18. år har været anbragt eller haft støtte/kontaktperson? Så kan videoen også bruges som et fagligt indspark på et teammøde, og den afsluttes med et par spørgsmål, der lægger op til refleksion over inddragelse i praksis – enten individuelt eller i teamet.

Refleksionsspørgsmål fra videoen

Arbejder du i praksis med efterværn til unge? Udover et vidensoverblik rummer videoen højere oppe også nogle refleksionsspørgsmål, der fx kan bruges på et teammøde til at reflektere over praksis.

Kronik

Kan vi overlade anbragte unge til sig selv, når de fylder 18 år?