Doolexia-videregivelsesaftale

På denne hjemmeside indgås videregivelsesaftale mellem VIVE og den enkelte skole, der deltager i projektet "Evaluering af Doolexia", som forløber i 2022-2024.

På denne hjemmeside indgås videregivelsesaftale mellem VIVE og den enkelte skole, der deltager i projektet "Evaluering af Doolexia", som forløber i 2022-2024.

VIVE ønsker at få videregivet personoplysninger fra skoler i forbindelse med undersøgelsen ”Evaluering af Doolexia”, herefter benævnt ’Undersøgelsen’. Det drejer sig om oplysninger om de deltagende elevers navn og cpr-nummer, samt hvilken klasse eleverne går i. Derudover ønsker vi at få videregivet  oplysninger om elevernes resultater på ordblindetesten og Hogrefe-testene der tages i forbindelse med Doolexia-forløbet og andre oplysninger om elevernes Doolexia-forløb.

Vi ønsker også kontaktoplysninger (navn og mail) på elevernes forældre og på de læsevejledere og lærere, der er involveret. Kontaktoplysningerne skal anvendes til at sende spørgeskema ud til de deltagende lærere/læsevejledere og forældre.

Som forskningsinstitution har VIVE hjemmel til (lov til) at få videregivet de data, der er nødvendige for det pågældende projekt, så længe at data alene anvendes til videnskabelige og statistiske formål. Hvordan VIVE opbevarer og behandler data beskrives i videregivelsesaftalen.

Hent videregivelsesaftale her

For at acceptere videregivelsesaftalen, skal du klikke på nedenstående knap og følge anvisningerne.

Oplysninger du indtaster bliver registreret i VIVEs datasystem, så vi kan se hvilke skoler der har accepteret aftalen.

 

Klik her for at udfylde oplysninger og derefter godkende videregivelsesaftalen

Når du klikker på linket bliver du først bedt om at bekræfte, at du har gennemlæst videregivelsesaftalen. Dernæst bliver du bedt om at indtaste følgende oplysninger:

  • Dit navn
  • Skolens navn
  • Skolens adresse
  • Din e-mail
  • Dit telefonnummer

Dernæst godkendes videregivelsesaftalen ved, at du trykker afslut.

Når du har trykket afslut, har du accepteret videregivelsesaftalen, hvorved den træder i kraft og derved er bindende for skolen i undersøgelsesperioden.

Efter videregivelsesaftalen er godkendt, vil den person som har angivet sig som godkender, modtage en bekræftelsesmail fra VIVE, om at vi har modtaget godkendelsen. Bekræftelsesmailen er dokumentation på skolens godkendelse af videregivelsesaftalen, og at aftalen er indgået mellem VIVE og skolen.

Oplysningspligt til forældre og lærere

Når skoler videregiver oplysninger til VIVE og der igangsættes dataindsamlinger, skal lærere og elever informeres om hvilke oplysninger som VIVE får adgang til (jf. GDPR, artikel 13). VIVE påtager sig denne oplysningspligt.

Det sker dels ved et forældrebrev og dels ved mail til den enkelte lærer/læsevejleder, hvor vi orienterer om undersøgelsen, hvilke oplysninger vi får adgang til, samt hvordan vi passer på data fra den enkelte elev, forælder eller lærer. Oplysninger til lærerne sendes direkte, mens oplysninger til forældre sendes til skolens kontaktperson, som distribuerer dette på AULA.

Mere information

Hvis du har spørgsmål omkring videregivelsesvilkår, oplysningspligten eller spørgsmål til undersøgelsen generelt, er du velkommen til at skrive til os på den dedikerede mail til evalueringen: doolexia@vive.dk, så vil en af projektets medarbejdere svare.

Hvis du vil vide mere om, hvordan VIVE behandler personoplysninger i forbindelse med undersøgelser, kan du læse mere her: VIVEs privatlivspolitik i forskning og undersøgelser.