Benytter du dig af HUSRUMs tilbud til unge, der oplever ensomhed? Så vil vi gerne tale med dig!

VIVE gennemfører en undersøgelse af ensomhed og søger unge i alderen 15-20 år, der har lyst til at blive interviewet. Interviewet vil handle om, hvordan du oplever ensomhed.

Vil du tale med os?

Interviewet vil foregå som et virtuelt gruppeinterview sammensat af mellem 3 og 6 unge, som alle er i kontakt med et af HUSRUMs tilbud.

Interviewet vil finde sted inden for de næste uger, og det konkrete tidspunkt fastlægges efter aftale med dig og de andre unge, der ønsker at deltage.

Det vil være Nichlas Permin Berger og Agnete Nygård Jensen, der styrer interviewet. Interviewet vil vare ca. 1,5 time, og det kræver ingen forberedelse.

Hvis du vil medvirke eller har spørgsmål, skal du kontakte

Agnete Nygård Jensen på 51 53 62 40 eller anyj@vive.dk

Undersøgelsen gennemføres på vegne af Maryfonden.

Som tak for deltagelsen i interviewet vil du modtage et gavekort på 200 kr.