Spot

Udvalgte SFI-udgivelser om udsatte børn og unge

Andersen, B.H., 1989. Anbringelsesforløb - en registerundersøgelse af børn og unge anbragt uden for hjemmet. SFI rapport 89:2

Christensen, E., 1994. Når mor eller far drikker... Interview med børn og forældre i familier med alkoholmisbrug. SFI rapport 94:2.

Christensen, E., 1999. Forældre i fængsel - en undersøgelse af børns og forældres erfaringer. SFI rapport 99:5.

Christensen, E. & Egelund, T., 2002. Børnesager. Evaluering af den forebyggende indsats. SFI rapport 02:10.

Christoffersen, M., 1988. Familieplejen - en undersøgelse af danske plejefamilier med 0-17-årige plejebørn. SFI rapport 88:11.

Christoffersen, M.N., 1993. Anbragte børns livsforløb. En undersøgelse af tidligere anbragte børn og unge født i 1967. SFI rapport 93:11.

Christoffersen, M., 1996. Opvækst med arbejdsløshed. En forløbsundersøgelse af to generationer født 1966 og 1973. SFI rapport 96:14.

Christoffersen, M.N., 1999. Risikofaktorer i barndommen – en forløbsundersøgelse særligt med henblik på forældres psykiske sygdomme. SFI rapport 99:18.

Dahl, K.M., 2007. Udsatte børns fritid. SFI rapport 07:16.

Egelund, T., 2006. Sammenbrud i anbringelser. En forskningsmæssig belysning. SFI rapport 06:01.

Egelund, T., Andersen, D., Hestbæk, A-D., Lausten, M., Knudsen, L. Olsen, R.F., Gerstoft, F., 2008. Anbragte børns udvikling og vilkår. Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelser af årgang 1995. SFI rapport 08:23.

Egelund, T. & Hestbæk, A-D., 2003. Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. En forskningsoversigt. SFI rapport 03:04.

Egelund, T. & Thomsen, S.A., 2002. Tærskler for anbringelse. En vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i børnesager. SFI rapport 02:13.

Egelund, T. & Vitus, K., 2007. Sammenbrud i anbringelser af unge. Risikofaktorer hos de unge, forældre, anbringelsessteder og i sagsbehandlingen. SFI rapport 07:24.

Hestbæk, A-D, 1997. Når børn og unge anbringes. En undersøgelse af kommunernes praksis i anbringelsessager. SFI rapport 97:6.

Hestbæk, A-D., 1998. Tvangsanbringelser i Norden. En komparativ beskrivelse af de nordiske landes lovgivning. SFI rapport 98:15.

Hestbæk, A-D., Lindemann, A., Nielsen V.L. & Christoffersen, M.N. (2006). Nye regler - ny praksis. Ændringerne i servicelovens børneregler 2001. Afslutningsrapport. Odense: Styrelsen for Social Service. SFI rapport 06:10.

Jensen, M.K., 1979. Børn og døgninstitutioner. En undersøgelse af opvækstmiljøet på døgninstitutioner. SFI rapport nr. 93.

Jeppesen, K.J., 1992. Socialt truede børn og unge. Forsøgserfaringer fra SUM-programmet. SFI rapport 92:6.

Jordahn, B., Rasmussen, K., Skyum-Nielsen, S. & Vedel-Petersen, J., 1963. Børneværnenes tilsynspraksis. En undersøgelse af 45 kommuners administrering af det almindelige børnetilsyn og tilsynsværgeordningerne. SFI rapport nr.10.

Juul, S. & Ertmann, B., 1991. Gadebørn i Storkøbenhavn. SFI rapport 91:9.

Jørgensen, P.S., Gamst, B. & Watt Boolsen, M., 1989. Kommunernes børnesager - en undersøgelse af forebyggelse, visitation og anbringelse i syv kommuner. SFI rapport 89:1.

Lihme, B. & Palsvig, K., 1977. Effekten af behandling på børne- og ungdomshjem. En analyse af foreliggende undersøgelser. SFI rapport nr. 78.

Vedel-Petersen, J., From, A., Løve, T. & Pedersen, J., 1968: Børns opvækstvilkår. En undersøgelse af de 9-12-åriges problemer og hjemmemiljø. SFI rapport nr. 34.

Alt Dk
MEOW!!!

Spotboks med en kat