Anna Amilon

Seniorforsker, ph.d. (økonomi)

  • Ældre
  • Arbejdsmarked

Ekspertområder:

  • Handicap,
  • Omsorg og pleje