Anne-Kirstine Mølholt

Seniorforsker

  • Børn, unge og familie
  • Socialområdet

Ekspertområder:

  • Anbringelser,
  • Hjemløshed,
  • Udsatte,
  • Efterværn,
  • Kvalitative forløbsundersøgelser,
  • Unge i udsatte positioners hverdagsliv,
  • Forskningsetik