Jill Mehlbye

Seniorforsker, emerita, Docent, Cand.psyk., MPA

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Ledelse og implementering

Ekspertområder:

  • Kriminalitet,
  • Anbringelser,
  • Dagtilbud,
  • Fagprofessionelle,
  • Grundskole,
  • Udsatte