Leif Olsen

Seniorforsker, cand.scient.soc., ph.d.

 • Arbejdsmarked
 • Ledelse og implementering
 • Socialområdet

Ekspertområder:

 • Bolig og fysisk planlægning,
 • Borger- og brugerinddragelse,
 • Civilsamfund,
 • Digitalisering og velfærdsteknologi,
 • Fagprofessionelle,
 • Handicap,
 • Inklusion,
 • Kommune og region,
 • Kriminalitet,
 • Omsorg og pleje,
 • Organisering,
 • Psykiatri og sindslidelser,
 • Rehabilitering,
 • Universelt design,
 • Funktionsnedsættelser,
 • Videnscentre,
 • Civilsamfund