Maria Falk Mikkelsen

Seniorforsker, Ph.d. i statskundskab

 • Ledelse og implementering
 • Dagtilbud, skole og uddannelse
 • Børn, unge og familie

Ekspertområder:

 • Borger- og brugerinddragelse,
 • Grundskole,
 • Fagprofessionelle,
 • Køn og identitet,
 • Ligestilling,
 • Organisering,
 • Resultatinformation,
 • Forskelsbehandling,
 • Politisk tillid