Niels Peter Mortensen

Projektchef, cand.scient.soc.

 • Ledelse og implementering
 • Børn, unge og familie
 • Dagtilbud, skole og uddannelse

Ekspertområder:

 • Forebyggelse,
 • Kommune og region,
 • Dagtilbud,
 • Grundskole,
 • Borger- og brugerinddragelse,
 • Organisering,
 • Uddannelse,
 • Evaluering,
 • Forandringsteori,
 • Formative tilgange,
 • Processuelle elementer