Nyhed 30. MAR 2022

VIVE-eksperter skal bidrage til ny ældrelov

VIVE-medarbejderne Pia Kürstein Kjellberg, Martin Sandberg Buch og Søren Kjær Foged er blevet udpeget til tre ekspertgrupper, der skal komme med input til arbejdet med en ny ældrelov.

Regeringen har nedsat et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der skal komme med input til arbejdet med en ny ældrelov, og VIVE er repræsenteret i alle tre ekspertgrupper:

Projektchef Pia Kürstein Kjellberg er udpeget til at deltage i ekspertgruppen 'Værdighed og retssikkerhed', som skal drøfte lovens centrale værdier, principper og formål.

”Ældreområdet har store udfordringer, og der er behov for en ny ældrelov. Jeg glæder mig til at levere input til en proces, der på mange måder er helt ny,” siger projektchef Pia Kürstein Kjellberg.

Projektchef Martin Sandberg Buch er udpeget til at deltage i ekspertgruppen 'Kvalitet og faglighed', der bl.a. skal beskæftige sig med det dilemma, at færre regler og øget frihed til faglighed kan risikere at betyde en mere uensartet kvalitet.

”VIVE har en stor, tværgående viden på ældreområdet, og vi ser frem til at sætte den i spil og blive en del af denne vigtige proces,” siger projektchef Martin Sandberg Buch.

Endelig er senioranalytiker Søren Kjær Foged udpeget til at deltage i ekspertgruppen 'Valgfrihed og selvbestemmelse', der bl.a. skal beskæftige sig med, hvordan de ældres valgmuligheder og selvbestemmelse i forhold til at vælge de løsninger, der passer dem bedst, kan fastholdes og udvikles.

Læs mere

Se de øvrige medlemmer af det rådgivende panel og ekspertgrupperne via nyheden på Social- og Ældreministeriets hjemmeside