Nyhed 6. SEP 2023

Andelen af ikke-uddannede lærere er mindre alarmerende end hidtil antaget

  • Arbejdsmarked
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
De sjællandske skolebørn oplever størst andel af ikke-uddannede lærere.

På fem år er andelen af ikke-uddannede lærere i folkeskolen steget fra 9 procent til 12,9 procent. En væsentlig stigning, men ikke så alarmerende som hidtil antaget. Der er store geografiske forskelle, og andelen er størst i Nord- og Vestsjælland.

I skoleåret 2013/14 var andelen af ikke-uddannede lærere, der underviste i folkeskolen, cirka 9 procent. I skoleåret 2019/2020 var det tal steget til 12,9 procent. Det viser nye beregninger i et notat fra VIVE.


Hidtil har det dominerende bud lydt på, at 19 procent af alle ansatte med lærerarbejde i folkeskolen ikke havde en læreruddannelse. Men blandt andet ved at bruge mere præcise data når det nye notat frem til en andel på 12,9 procent i 2019/2020, som er det seneste år i datasættet.


”Man skal først og fremmest bemærke, at der under alle omstændigheder er tale om en stigning i andelen af ikke-uddannede lærere, der varetager opgaven som undervisere i skolen. Så en helt god historie er det ikke. Men når det er sagt, så er det grundlæggende vigtigt, at den offentlige debat og eventuelle politiske tiltag på området baserer sig på så præcise tal som muligt. Og der er der væsentlig forskel på, om den senest målte andel lyder på 12,9 procent eller på 19 procent,” siger professor Nicolai Kristensen fra VIVE, der står bag notatet.


Ud over mere præcise data trukket fra Styrelsen for It og Læring er forskellen fra tidligere beregninger også, at der her vægtes i forhold til arbejdstiden for både uddannede og ikke-uddannede lærere, ligesom den faglige baggrund for andenlæreren ved tolærerordning skilles ud af opgørelsen.

Sjællandske skoler har højeste andele af ikke-uddannede lærere

Andelene er også beregnet på kommuneniveau og viser væsentlige geografiske forskelle. Værst står det til på Sjælland. Bortset fra Sønderborg og Norddjurs Kommuner er det kun sjællandske kommuner, hvor der er mere end 15 procent folkeskolelærere uden læreruddannelse. Problemet er mest markant i Nord- og Vestsjælland og højest i de nordsjællandske kommuner Gribskov og Hillerød, hvor andelen er over 25 procent.

Andel folkeskolelærere uden læreruddannelse, skoleåret 2019/2020