Nyhed 5. SEP 2023

Det kan tage 5-10 år at skabe resultater i partnerskaber med mange aktører

  • Socialområdet
Arkivfoto: Lars Degnbol/VIVE
Flere kommuner søger at samarbejde med civilsamfundet om at løse udfordringer, som de ikke kan løse alene.

Det kræver tid og ressourcer at skabe resultater i partnerskaber med mange aktører. Et vellykket samarbejde forudsætter, at aktørerne giver slip på individuelle dagsordener.

Sårbare borgere, der er ekskluderet fra fællesskaber, komplekse sociale og sundhedsmæssige udfordringer, et presset sundhedsvæsen og unge uden job og uddannelse. Flere kommuner søger at samarbejde med civilsamfundet om at løse udfordringer, som de ikke kan løse alene.

Det er dog langt fra enkelt i praksis. Det viser en vidensopsamling, som Helle Hygum Espersen, chefanalytiker i VIVE, har stået i spidsen for.

”Et velfungerende partnerskab kræver, at aktørerne er villige til at lære af hinanden og dele beslutningsmagten. Relationer er afgørende, og det kræver tid og ressourcer at opbygge og vedligeholde dem” siger Helle Hygum Espersen, chefanalytiker i VIVE.

Det kan ofte tage 5-10 år, før partnerskaberne med mange aktører skaber resultater.

Partnerskaber skal arbejde med brændende platforme

VIVE og RUC har samlet viden om, hvordan lokale partnerskaber med mange aktører kan fungere mest hensigtsmæssigt. Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen.

Et velfungerende partnerskab kræver, at aktørerne er villige til at lære af hinanden og dele beslutningsmagten. Relationer er afgørende, og det kræver tid og ressourcer at opbygge og vedligeholde dem.
Helle Hygum Espersen, chefanalytiker, VIVE

Alle aktører og befolkningsgrupper, som er berørt af problemstillingen, skal helst være en del af partnerskabet. På den måde bliver den nødvendige legitimitet sikret. Desuden er det afgørende, at parterne blive enige om præcist hvilket problem, partnerskabet skal arbejde med.

”Det fungerer ikke, hvis partnerskabet bliver brugt som et instrument i den kommunale opgaveløsning. Partnerskabet skal arbejde med det, man kalder ”en brændende platform” – altså et problem, som, alle aktører er enige om, er vigtigt at løse” siger Helle Hygum Espersen.

Dynamikken i partnerskaber med mange aktører harmonerer dårligt med markedsprincipper samt mål- og resultatstyring.

”Fokus skal være lige så meget på inddragelse og proces som på endemål,” siger Helle Hygum Espersen.

”For at få partnerskaberne til at fungere må kommunerne bevæge sig væk fra New Public Management-styring og i stedet arbejde med netværksledelse”.

Om undersøgelsen

VIVE og RUC evaluerer projektet ’Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber’. Fem lokale partnerskaber skal etablere brede lokale samarbejder med flere end 30 deltagere, som kan inkludere flere sårbare borgere i fællesskaber. Inspirationen kommer fra internationale erfaringer med collective impact-modeller. Vidensindsamlingen er gennemført i forbindelse med evalueringen. Målet har været at samle viden, som aktører i projektet og andre interesserede kan bruge i praksis.