Nyhed 21. MAR 2023

Faglig ledelse gør svære beslutninger til et fælles ansvar

  • Ledelse og implementering
Modelfoto: Mathilde Bech/VIVE
Forskerne argumenterer for, at faglig ledelse bør være relationel, aktivere faglig viden og normer og understøtte faglige fællesskaber.

Ledelse af fagprofessionelle bør være relationel, aktivere faglige normer og viden og dyrke faglige fællesskaber. Sådan argumenterer Anne Mette Møller og Caroline Howard Grøn i en ny videnskabelig artikel.

En leder diskuterer regelmæssigt med medarbejderne, hvad det vil sige at gøre ”det bedste for borgeren” i lyset af begrænsede ressourcer. En anden leder spørger ind til, hvordan medarbejderne er nået frem til deres konklusioner, og hvilke alternativer, de har overvejet. En tredje leder gør det til sin første prioritet at skabe et forum, hvor medarbejderne kan hjælpe hinanden med faglige dilemmaer.

Tre eksempler på faglig ledelse, som Anne Mette Møller, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og gæsteforsker på VIVE, og Caroline Howard Grøn, lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, fremhæver i en ny videnskabelig artikel i Review of Public Personnel Administration.

”Rigtig mange studier har vist, at det er svært at lede fagprofessionelle frontmedarbejdere. Men det handler måske om, at man primært har undersøgt former for ledelse, der er baseret på kontrol. Vi argumenterer for, at faglig ledelse kan gøre en vigtig forskel ved at aktivere faglig viden og normer og understøtte faglige fællesskaber,” siger Anne Mette Møller.

Anne Mette Møller og Caroline Howard Grøn har netop fået udgivet den videnskabelige artikel Street-Level Leadership: Re-conceptualizing the Role of the Manager i Review of Public Personnel Administration. Her udvikler de en definition på faglig ledelse og argumenterer for, at faglig ledelse bør være relationel, aktivere faglig viden og normer og understøtte faglige fællesskaber.

Skøn, begrænsede ressourcer og direkte kontakt med borgerne

Fagprofessionelle arbejder under pres. De skal udøve faglige skøn uden garantier for, hvorvidt de træffer den rigtige beslutning, de skal prioritere i lyset af begrænsede ressourcer, og den direkte kontakt med borgerne betyder, at de hele tiden bliver konfronteret med konsekvenserne af deres beslutninger. Derfor skal de også kunne håndtere moralske dilemmaer og følelsesmæssigt pres.

Disse arbejdsvilkår kalder på ledelse, der er relationel og har blik for sociale processer, argumenterer Anne Mette Møller og Caroline Howard Grøn.

”Faglig ledelse skal være rettet mod at skabe en fælles forståelse for faglig kvalitet, så den enkelte medarbejders skøn kvalificeres, og de nødvendige prioriteringer får et solidt fagligt fundament,” siger Caroline Howard Grøn.

”Tilsvarende skal faglig ledelse være rettet mod at skabe et fællesskab, hvor svære beslutninger løftes fra den enkelte fagprofessionelle til et kollegialt, professionelt fællesskab, der kan sikre faglig sparring og støtte.”

Du kan læse hele artiklen her: Street-Level Leadership: Re-conceptualizing the Role of the Manager - Anne Mette Møller, Caroline Howard Grøn, 2023 (sagepub.com)

Faglig ledelse

Anne Mette Møller og Caroline Howard Grøn definerer faglig ledelse som ”en relationel ledelsesadfærd, der er rettet mod at aktivere faglig viden og normer og udvikle stærke faglige fællesskaber med henblik på at kvalificere den faglige skønsudøvelse, sikre bevidste og fagligt funderede prioriteringer og understøtte håndteringen af moralske og følelsesmæssige belastninger i arbejdet.”