Nyhed 12. APR 2023

Forskere fra VIVE skal undersøge, hvordan børns interesse for naturvidenskab kan næres år efter år

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Ulrik Hvidman og Morten Hjortskov Larsen deltager i forskningsprojektet.

Novo Nordisk Fonden har bevilliget 7,8 millioner kroner til forskere fra VIVE og Aarhus Universitet. Forskerne skal undersøge, hvordan børn lærer om naturvidenskab, så deres viden hænger ved.

Hvordan kan børns interesse for naturvidenskab styrkes og næres år efter år?

Det skal forskere fra VIVE og Aarhus Universitet undersøge. Novo Nordisk Fonden har bevilliget 7,8 millioner kroner til forskningsprojektet.

”Denne bevilling giver en unik mulighed for at skabe viden om, hvordan man kan understøtte implementering af nationale undervisningsinitiativer, så der kan skabes varige effekter for børn og unge”, siger forsknings- og analysechef Ulrik Hvidman.

Ulrik Hvidman deltager i forskningsprojektet sammen med seniorforsker Morten Hjortskov Larsen.

Forskning viser, at børn med tiden mister viden og interesse for emner, som de er blevet undervist i. Forskere fra VIVE og Aarhus Universitet skal undersøge, hvad der skal til for, at viden om naturvidenskab hænger ved, og interessen bliver næret.

Forskningsprojektet hedder “Lasting impact of large-scale science education initiatives”. Det skal skabe viden, som skolelærere i hele landet kan bruge, og det skal styrke forskningsmæssig viden om, hvorfor viden forsvinder over tid, og hvad der kan gøres for, at det ikke sker. 

Bevillingen bliver tildelt under LIFE Research Initiative. Formålet med LIFE Foundation er at bidrage til at forbedre videnskabsuddannelse og forskning samt at styrke motivation og interesse for videnskab blandt børn og unge i Danmark.

Få mere viden om projektet

Du kan få mere viden om projektet hos Novo Nordisk Fonden.