Nyhed 23. JAN 2023

Gå hjem-møder om inklusion

  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Socialområdet
Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Få ny viden om inklusion. Kom til gå hjem-møde i marts i København eller Aarhus, hvor noget af den nyeste forskning om inklusion præsenteres og debatteres.

Inklusion af børn med særlige behov i almene skoleklasser er en central skolepolitisk målsætning i mange lande verden over. Også i Danmark. Men hvorfor? Hvad betyder det for børnenes læring, trivsel og videre uddannelse, og hvorfor lykkes det somme tider ikke for skoler og kommuner at skabe et inkluderende læringsmiljø?

VIVE gennemfører løbende analyser og undersøgelser på området for ministerier, styrelser og kommuner. Ved siden af analyserne udgiver VIVEs forskere også løbende forskningsartikler i internationale tidsskrifter med centrale nye resultater.

Inklusion har mange ansigter og meget afhænger af, hvordan man forstår termen. Ved dette gå hjem-møde præsenterer vi tre forskellige nyere studier, der fra forskellige vinkler handler om inklusion og arbejdet med inkluderende læringsmiljøer.

Herfra rejses en række diskussioner på tværs af studierne, inden gå hjem-mødet rundes af med en forfriskning og uformel netværksmulighed.