Nyhed 29. NOV 2023

God faglig ledelse kan sikre kvaliteten i ældreplejen

  • Ældre
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Lederne peger på, at de skal etablere og sikre en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge og tør stille spørgsmål, tale om fejl og have en åben dialog om, hvordan de skal udføre opgaverne

Tid, tryghed og faglig indsigt i opgaverne er forudsætninger for, at lederne i ældreplejen kan bedrive faglig ledelse. Det viser en ny VIVE-undersøgelse, der kortlægger, hvad ledere i ældreplejen mener, at det kræver, for at deres medarbejdere kan levere pleje af høj kvalitet.

Antallet af ældre stiger og flere af borgerne har komplekse pleje- og behandlingsbehov, hvilket stiller store krav til lederne, der skal sikre faglige rammer for at medarbejderne kan levere pleje og omsorg af høj kvalitet. Men for at lederne kan bedrive god faglig ledelse forudsætter det blandt andet tid til at være en nærværende leder, en arbejdsplads med høj psykologisk tryghed og indsigt i kompleksiteten af medarbejdernes arbejdsopgaver.

Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har foretaget for Sundhedsstyrelsen. Analysen dykker ned i, hvordan ledere i ældreplejen forstår og praktiserer faglig ledelse, og hvilke vilkår og forudsætninger, der har betydning for, hvordan de udøver faglig ledelse.

“Lederne peger på, at de skal etablere og sikre en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge og tør stille spørgsmål, tale om fejl og have en åben dialog om, hvordan de skal udføre opgaverne. Det skaber ikke alene grobund for medarbejdernes faglige udvikling, men er også et væsentligt afsæt for at kunne stimulere faglig refleksion og aktivere fagligheden i praksis,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen, forsker i VIVE.

Tid er tilmed en afgørende faktor for, at lederne kan prioritere faglig ledelse på lige fod med andre ledelsesopgaver. Samtidig er det nødvendigt, at lederne er fysisk til stede på arbejdspladsen for at sikre fokus på kerneopgaven og understøtte den faglige udvikling. At være til stede og involveret i hverdagens faglige praksis handler også om at være tilgængelig, hvis medarbejderne efterlyser faglig sparring.

Store ledelsesspænd, travlhed og mangel på faglærte udfordrer faglig ledelse

Travlhed blandt ledere og medarbejdere samt store ledelsesspænd er nogle af de vilkår, der spænder ben for den faglige ledelse. Den store mængde drifts- og personaleledelsesopgaver tager tid fra den faglige ledelse samtidig med, at det kan være svært at finde tid til faglig udvikling, sparring og refleksion over praksis blandt medarbejderne.

“Lederne vil ideelt set gerne bruge mere tid på faglig ledelse, men fordi ældreplejen er presset, så er opmærksomheden primært rettet mod at få hverdagen til at hænge sammen,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen, der forklarer, at lederne bl.a. forsøger at imødekomme vilkårene ved at dele den faglige ledelsesopgave med eksempelvis medarbejdere med særlig faglig viden og kompetencer, men uden formelt ledelsesansvar.

Manglen på kvalificerede medarbejdere er en stor udfordring for ældreplejen og påvirker ledernes muligheder for at udøve faglig ledelse. Det skærpede fokus på at løfte fagligheden blandt ufaglærte kan komme til at skygge for den faglige ledelse og udvikling blandt de faglærte.

“Det store antal ufaglærte medarbejdere i ældreplejen kan ikke alene gå ud over kvaliteten i opgaveløsningen, men også gøre det vanskeligt at rekruttere nye og fagligt kompetente medarbejdere, hvis ikke der er fokus på at skabe gode vilkår for faglig udvikling på arbejdspladsen,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i hjemmeplejen og på plejehjem i 11 udvalgte kommuner. I alt har 196 ledere besvaret spørgeskemaet, og der er foretaget interview med 11 ledere, henholdsvis fire ledere fra hjemmeplejen og syv fra plejehjem.