Nyhed 14. AUG 2023

Har du fortalt om oplevelser med vold i hjemmet?

VIVE søger unge mellem 15 og 22 år, der har fortalt andre om deres oplevelser med vold eller seksuelle overgreb i hjemmet – eller som har overvejet at fortælle det til nogen.

Vi vil gerne i kontakt med unge mellem 15 og 22 år, der har fortalt om oplevelser med vold eller seksuelle overgreb i hjemmet, eller som har overvejet at fortælle det til nogen.

Vi søger både unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og unge, der har overværet vold i hjemmet.

Formålet med interviewet er at blive klogere på forløbet og overvejelserne omkring at fortælle om vold i hjemmet fra børns og unges egne perspektiver – det er vigtig viden for at kunne give bedre hjælp fremover.

Interviewet tilpasses din situation

I interviewet tager vi hensyn til din alder og situation. Eksempelvis
tilpasser vi interviewets længde til dig og din fortælling, og vi bruger
interviewmetoder, der støtter dig i din fortælling. Omdrejningspunktet for interviewet er ikke den vold eller det overgreb, som du har oplevet, men dine erfaringer og overvejelser med det at fortælle om volden eller overgrebet til nogen.

Afhængigt af hvad du foretrækker, kan interviewet foregå hjemme hos
dig, i VIVEs lokaler i København eller Aarhus eller et tredje sted. Du skal ikke forberede noget inden interviewet.

VIVE passer på dine oplysninger

Alle oplysninger, vi får om dig, bliver opbevaret sikkert og bliver ikke brugt til andet end forskning. Du vil derfor heller ikke være genkendelig i udgivelserne, hvor undersøgelsen formidles. VIVE er underlagt tavshedspligt, og alt behandling af data- og interviewmateriale vil være fortrolig.

Læs mere om undersøgelse og kontaktpersoner.