Nyhed 31. MAR 2023

Landkommuner står som vindere efter de seneste ændringer af udligningssystemet

  • Økonomi og styring
I 2022 modtager landkommunerne omkring halvdelen af den samlede omfordeling fra systemet.

Særligt den seneste ændringer af tilskuds- og udligningssystemet tilgodeser landkommunerne. I 2022 modtager landkommunerne omkring halvdelen af den samlede netto-omfordeling fra systemet.

Tilskuds- og udligningssystemet flytter væsentlige midler rundt mellem de enkelte kommuner.

Niels Jørgen Mau Pedersen har undersøgt de seneste milepæle i udligningssystemets udvikling, nemlig revisionerne fra 2007, 2013 og 2021.

Undersøgelsen viser, at landkommunerne har fået gavn af ændringerne i alle tre revisioner.

”Alt i alt kan landkommunerne betragtes som vindere ved alle tre ændringer i udligningssystemet. Det gælder særligt den seneste ændring fra 2020, hvor landdistriktsgraden indgår direkte som et mål, der udløser midler,” siger Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef i VIVE.

I 2007 vandt landkommunerne godt 800 kr. pr. indbygger, i 2013 godt 300 kr. pr. indbygger og i 2020 knap 2.200 kr. pr. indbygger. I 2022 modtager landkommunerne omkring halvdelen af den samlede omfordeling fra systemet.

Tilskuds- og udligningssystemet skal sikre, at de forskellige kommuner har nogenlunde de samme muligheder for at levere service til borgerne. Generelt er indkomsterne lavere i landkommuner, og kommunernes udgiftsbehov lidt større.

Derfor er der gode grunde til, at landkommunerne får overført midler gennem tilskuds- og udligningssystemet.

”Tilskuds- og udligningssystemet bør fagligt set bedst muligt afspejle de forskellige kommuners vilkår. Visse af de seneste ændringer synes dog ikke at være klart fagligt funderede,” siger Niels Jørgen Mau Pedersen.

Omkring en femtedel af danskerne bor i kommuner, der kan betragtes som landkommuner. De seneste årtier er befolkningstallet i landkommuner faldet.

Få mere viden

Niels Jørgen Mau Pedersen har udgivet artiklen: ”Landdistrikterne i den kommunale økonomi – afspejles de i økonomiaftaler og udligning?".

Læs den i tidsskriftet Økonomi & Politik.