Nyhed 28. NOV 2023

Nedsat hørelse påvirker arbejdslivet

  • Arbejdsmarked
  • Socialområdet
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Nedsat hørelse kan have konsekvenser for deltagelsen på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet.

Omkring hver femte dansker mellem 18 og 64 år har i et eller andet omfang problemer med hørelsen. Det har betydning for arbejdslivet, både når det gælder graden af beskæftigelse og mulighederne for at deltage i det sociale liv på arbejdspladsen.

Problemer med hørelsen kan have konsekvenser for menneskers muligheder for at deltage i arbejdslivet og i det sociale liv med kollegaerne på arbejdspladsen.

Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har foretaget for Høreforeningen.    

Omkring 28 procent af de 18-64-årige, der angiver at have ’en del vanskelighed’ med at høre, er ikke i beskæftigelse. Det er næsten dobbelt så mange som blandt mennesker uden høreproblemer. Her er andelen, som ikke er i beskæftigelse, i gennemsnit omkring 15 procent.

”Men vi kan se af vores undersøgelse, at høreproblemer også har betydning for andre aspekter af arbejdslivet. For eksempel arbejder personer, der har en del vanskelighed med at høre, i gennemsnit færre timer om ugen, og de vurderer også deres egen arbejdsevne lavere end personer uden høreproblemer,” siger Mads Lybech Christensen, analytiker i VIVE. 

Går ud over det kollegiale samvær

Omkring 20 procent af 18-64-årige danskere har problemer med at høre. Heraf har 18 procent ’lidt vanskelighed’ med hørelsen. Det svarer til cirka 632.000 danskere. Godt 2 procent – eller cirka 78.000 personer – har ’en del vanskelighed’ med at høre.

Det går også ud over mulighederne for at deltage i det sociale liv på arbejdspladsen. 

”Personer med en del vanskelighed med at høre har sværere ved at følge med i samtalerne på arbejdspladsen og deltager i mindre grad i det sociale samvær end personer uden høreproblemer. De føler også, at de i mindre grad deltager på lige fod med de andre på arbejdspladsen,” siger Mads Lybech Christensen. 

Ser man alene på de 40-64-årige, kan 71 procent af personer uden høreproblemer følge med i alt, hvad der bliver talt om i grupper på arbejdspladsen. Blandt de jævnaldrende med en del hørevanskeligheder gælder det halvt så mange, nemlig 35 procent.

Læs rapporten 'Høreproblemer og arbejdslivet'

Om undersøgelsen

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaundersøgelsen SHILD, som gennemføres hvert fjerde år blandt cirka 35.000 personer i alderen 16 til 64 år.