Nyhed 21. NOV 2023

Nyt projekt skal undersøge fællesskaber på tværs i gymnasier

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Seniorforsker Sidsel Vive Jensen skal sammen med forskere fra Aarhus Universitet og organisationen Dialog på Tværs samt fire gymnasier i Aarhus undersøge, hvordan man kan forbedre mulighederne for, at unge med forskellig baggrund danner fællesskaber i gymnasiet.

VELUX FONDEN har bevilget 5,7 mio. kr. til at gennemføre dette forskningsprojekt om blandede fællesskaber på gymnasierne. Projektet tager udgangspunkt i bekymringen for ”etnisk opdeling” på og imellem gymnasier. Selvom der længe har været ønske om og forsøg på at etablere fællesskaber på tværs af blandede elevgrupper på gymnasierne, er det fortsat en udfordring.

”Det er veldokumenteret både i dansk og international forskning, at fx social og etnisk baggrund har stor indflydelse på de fællesskaber, unge indgår i eller tager afstand fra. Samtidig ved vi også, at der i unges sociale liv selvfølgelig er mange situationer, hvor de omgås på tværs af baggrund uden konflikt og måske endda i samhørighed,” fortæller seniorforsker Sidsel Vive Jensen og tilføjer:

”Med dette forskningsprojekt får vi mulighed for at blive klogere på, hvor og hvordan sådanne samhørigheder opstår, og hvordan uddannelsesinstitutioner kan understøtte dem. Vi er meget glade for at have fået bevillingen.”

Projektet involverer en udviklingsdel og en forskningsdel. I udviklingsdelen samarbejder gymnasierne og Dialog på Tværs om at gennemføre en række aktiviteter, der understøtter fællesskaber på tværs. Forskningsdelen undersøger mere generelt hvordan de unge forholder sig til hinanden i samspillet mellem deres følelser, deres forældre, undervisningen og gymnasiets institutionelle kultur.