Nyhed 4. AUG 2023

Omsorg, værdsættelse og anerkendelse er ekstra vigtig for børn og unge med ADHD

  • Børn, unge og familie
  • Socialområdet
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Sociale støttende omgivelser kan være særligt gavnlig for udviklingen hos børn og unge med ADHD. Det kan være med til at mindske de indre kognitive og følelsesmæssige problemer såsom lavt selvværd, ensomhed, PTSD, konflikter med jævnaldrende og selvmordsovervejelser, som i højere grad rammer unge med ADHD.

Social støtte forstået som at møde omsorg, blive elsket, værdsat og anerkendt af forældre, familie og venner er en nøglefaktor for udvikling af børns modstandskraft. Det er med til at hindre sociale skader i barndommen og reaktioner, det kan medføre senere i livet.

For børn og unge med ADHD er det endnu vigtigere at få denne sociale støtte. Det dokumenterer seniorforsker Mogens Christoffersen i den videnskabelige artikel Overcoming the odds, som præsenterer resultater fra en interviewundersøgelse med 2890 unge om deres barndom og opvækst.

Undersøgelsen viser, at de børn, der generelt har det sværest med deres omgivelser, også får mindre social støtte end andre børn.

”Børn og unge, der har oplevet forskellige former for mishandling eller vanrøgt i familien eller har oplevet mobning i skolen har slet ikke oplevet den sociale støtte fra omgivelserne i barndommen som andre børn. Så noget tyder på, at den manglende sociale støtte er tæt forbundet med de andre alvorlige belastninger i opvæksten,” fortæller Mogens Christoffersen.

Han påpeger, at børn med ADHD dobbelt så ofte mangler social støtte som deres jævnaldrende med samme opvækstbetingelser.

”Børn og unge med ADHD har det ofte svært med deres omgivelser. De får typisk ikke så megen uddannelse, som deres jævnaldrende. Det er som om de problemer, de har med omgivelserne, vokser sig til dysfunktionelle indre problemer. Det kan være lavere selvværd, og flere har PTSD og selvmordstanker, ensomhed, og problemer med kammeraterne”.

En forklaring kan være, at mange af disse belastninger for børn og unge med ADHD udspringer af omgivelsernes reaktioner på barnets handicap. Desto vigtigere er det derfor, at børn i stedet mødes med omsorg, værdsættelse og anerkendelse.

Om artiklen og undersøgelsen

Den videnskabelige artikel Overcoming the odds er bragt i Journal of Attention Disorders

Christoffersen, M. N. (2023). Overcoming the Odds: Does Social Support Make a Difference for Young People With ADHD Symptoms? Journal of Attention Disorders, 0(0). https://doi.org/10.1177/10870547231188348

Undersøgelsen bygger på et personligt interview (telefonisk eller på bopæl) med 2890 unge i 25-års alderen om deres barndom og opvækst. 

Undersøgelsen kom oprindeligt i stand på initiativ af det daværende SFI og finansielt støttet af Egmont Fonden. Det Frie Forskningsråd, Samfund og erhverv, har finansieret indsamling af interviewdata.