Nyhed 30. OKT 2023

Oplevelsen af utilstrækkelighed slider på medarbejdere i ældreplejen

  • Arbejdsmarked
  • Ældre
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Når medarbejdere i ældreplejen viser tegn på omsorgstræthed, så er det ikke, fordi de er trætte af at yde omsorg, viser ny undersøgelse. Det er derimod forhold som arbejdsvilkår og organisatoriske rammer. Især oplevelsen af utilstrækkelighed slider på medarbejderne.

Ældreplejen i Danmark har store problemer med at skaffe tilstrækkeligt med uddannet personale og at fastholde de medarbejdere, man har. En væsentlig årsag er, at en stor andel af sundhedspersonalet forlader faget efter en årrække, blandt andet fordi arbejdet kan udmatte og dræne medarbejdere og resultere i det, man kalder omsorgstræthed.

Men vi er ikke trætte af at yde omsorg, siger de stort set samstemmende i en ny undersøgelse af omsorgstræthed, som VIVE har foretaget for Sundhedsstyrelsen. Det er derimod andre faktorer, der tærer, især vanskelige arbejdsvilkår, dårligt psykisk arbejdsmiljø og borgere med stadigt mere komplekse sygdomsbilleder, viser undersøgelsen.

”Mange af de ledere og medarbejdere, vi har interviewet, er trætte af arbejdsbetingelser, som udfordrer omsorgsarbejdet og relationen til de borgere, de skal yde omsorg for. Især fremhæver de oplevelsen af utilstrækkelighed i arbejdet som en risikofaktor,” siger Sara Lei Sparre, seniorforsker i VIVE.   

Oplevelsen af utilstrækkelighed opstår i en kombination af organisatoriske rammer, arbejdsvilkår og svære relationer til borgerne og deres pårørende, der hver især kan være udfordrende. Og det er netop karakteristisk for omsorgstræthed, at den udvikler sig af mange grunde og i et samspil af flere forskellige faktorer.

Peger på veje til at mindske omsorgstræthed

Omsorgstræthed kan vise sig på mange måder, men nogle af de mest udbredte tegn er udmattelse, søvnproblemer, hjertebanken og humørændringer. Selv bruger medarbejderne i undersøgelsen ord som træt, presset, slidt, stresset, udmattet, overbelastet eller udbrændt.

”Et andet vigtigt tegn er, at medarbejderen gradvist trækker sig mere og mere fra relationer både på arbejdspladsen og privat. Og ofte er det i privatlivet, tegnene viser sig først,” siger Sara Lei Sparre.

Selv om der kan være individuelle forskelle på, hvordan eller hvornår medarbejdere oplever omsorgstræthed, så mener både medarbejdere og ledere i undersøgelsen, at omsorgstræthed først og fremmest skal håndteres og forebygges på arbejdspladserne og i organisationen.

De fremhæver et åbent, anerkendende og tillidsfuldt miljø, hvor det er accepteret at vise følelser og at begå fejl, og hvor medarbejdere og ledere er opmærksomme på begyndende tegn på omsorgstræthed, som en vej til at mindske eller ligefrem forebygge omsorgstræthed.

En anden vej er adgang til supervision og faglig opkvalificering især i forhold til demenssygdomme og borgeres til tider uforudsigelige og udadreagerende adfærd.

Endelig betyder det meget for medarbejderne, at de har en synlig og tilgængelig ledelse, som kender dem og deres arbejdsopgaver og dermed kan opfange problemer og mistrivsel tidligt.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af omsorgstræthed bygger på et litteraturstudie og på en interviewundersøgelse blandt 54 ledere og medarbejdere på fire kommunale plejehjem, fire kommunale hjemmeplejegrupper og to private udbydere af hjemmepleje.  

Læs mere om rapporten 'Når arbejdet udmatter'.