Nyhed 1. NOV 2023

Rød alarm på Gul stue

  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Finn Hermann
Foto fra programmet "Ditte Hansen har en plan - Rød alarm på Gul stue"

Hvordan kan det være, at der ikke er flere, der søger optagelse på pædagoguddannelsen? Det spørgsmål stiller Ditte Hansen på lørdag i tredje afsnit af programmet "Ditte Hansen har en plan", som vises på DR2 kl. 21.30. Til at hjælpe hende med svar og belyse manglen på pædagoger og kvaliteten af dagtilbud medvirker projektchef Nanna Høygaard Lindeberg fra VIVE.

En nyligt udkommet rapport, som VIVE sammen med EVA har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet, viser en varierende kvalitet af dagtilbud for 0-2-årige børn. Undersøgelsen viser, at der blandt andet er behov for at styrke understøttelse af børnefællesskaberne, samspillet mellem personale og børn, større bredde i de aktiviteter, som børnene tilbydes, samt understøttelse af børnenes leg.

VIVE har også lavet en undersøgelse af arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder og herunder manglen på pædagoger og udfordringerne med at rekruttere studerende til pædagoguddannelsen.

I afsnittet Ditte Hansen har en plan: Rød alarm på Gul stue berøres problemstillinger, som VIVE har dokumenteret i undersøgelser, blandt andet:

  • at pædagogers andel af det pædagogiske personale er faldet de seneste år,
  • at udfordringerne med at tiltrække og fastholde pædagoger i det pædagogiske arbejde på dagsinstitutionsområdet især tilskrives for lave normeringer, det vil sige, at der er for få voksne i forhold til antallet af børn i institutionerne,
  • at pædagogfaget forlades, blandt andet fordi pædagogerne oplever, at de ikke har rammerne og tiden til at bruge deres faglighed og gøre den forskel for børnene i hverdagen, som oprindelig fik dem til at tage uddannelsen. De bruger i stedet al energi på ”brandslukning”,
  • at et højt arbejdstempo med mange arbejdsopgaver og mangel på faste kollegaer indebærer, at medarbejderne oplever, at personalet mangler tid til at være til stede, hvilket viser sig i manglende overskud.

Find mere viden fra VIVE på vores temaside om dagtilbud.