Nyhed 14. NOV 2023

Stort projekt skal undersøge rekruttering og fastholdelse til erhvervsuddannelser

  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Det er Danmarks Frie Forskningsråd, der har givet midler til forskningsprojektet om rekruttering og fastholdelse af elever og lærere på erhvervsuddannelser.

Forskningsprofessor Nicolai Kristensen har fået bevilliget godt 6 millioner til forskningsprojekt om årsagerne til, at erhvervsuddannelserne har svært ved at rekruttere og fastholde elever og lærere.

Der har i mange år været fokus på manglen på erhvervsuddannede og på erhvervsuddannelsernes problemer med at tiltrække og fastholde både elever og lærere. Danmarks Frie Forskningsfond har nu bevilliget midler til, at et hold af VIVEs forskere og analytikere med forskningsprofessor Nicolai Kristensen i spidsen kan undersøge rekrutterings- og fastholdelsesvanskelighederne. Holdet inkluderer også forskere fra Københavns Universitet og fra Concordia University i Montreal.

Formålet er at opnå en bedre forståelse af, hvad der forårsager rekrutterings- og/eller fastholdelsesproblemerne.

”Projektet vil knytte forskning og praksis tæt sammen. Vi sigter både mod at skubbe den internationale forskningsfront fremad på området, samtidig med at vores arbejde meget gerne skal være praksisnært og relevant for sektoren og for de fremadrettede beslutninger og indsatser på området,” siger Nicolai Kristensen.

 

Pege i retning af løsninger

Ved at fokusere på kausale sammenhænge, der forårsager vanskelighederne knyttet til rekruttering og fastholdelse, vil projektet pege i retning af tiltag, der fra politisk side kan reducere problemerne.

Projektet ser både på elever og lærere. På lærersiden vil projektet blandt andet fokusere på, hvordan det kan sikres, at erhvervsskolelærere udvikler deres faglighed og samtidig tiltrækkes og fastholdes som undervisere på erhvervsskolerne. På elevsiden analyseres blandt andet betydningen af indskærpede sprogkrav, og hvordan det påvirker navnligt kvinder med anden etnisk herkomst i forhold til at påbegynde en SOSU-uddannelse.

Projektet inkluderer også to forskellige analyser af betydningen af økonomiske incitamenter for fastholdelse og rekruttering af dels studerende og dels faglærere. I den forbindelse analyseres også, hvorvidt lærermobiliteten er forskellig for lærere alt efter deres faglige baggrund.

Projektet analyserer også betydningen af diskrimination i praktikophold i den private sektor, og hvad eventuelt diskrimination betyder for rekruttering og fastholdelse.

I VIVE bemandes projektet ud over Nicolai Kristensen af analytiker Kira Solveig Larsen, seniorforsker Christophe Kolodziejczyk og professor Paul Bingley.

Dertil får projektet en ekstern følgegruppe, der løbende vil bidrage til at kvalificere arbejdet. Følgegruppen anføres af VIVEs forskningsdirektør Torben Tranæs og består derudover af repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Metal, Kommunernes Landsforening, Uddannelsesforbundet, Danske SOSU-skoler, PensionDanmark, EUC Nordvest samt TEC København.