Nyhed 2. MAJ 2023

Vidensprojekt om psykisk sygdom og kriminalitet

  • Socialområdet

Velkommen og tak for din interesse.

Om projektet

Hvem hjælper, når man har en psykisk sygdom og er på vej ud i kriminalitet? 

Det vil vi gerne vide. Derfor vil vi høre dine erfaringer (gode som dårlige). Vi vil stille spørgsmål om din vej ind i kriminalitet og om den støtte, du har fået (eller har savnet).

Vi ønsker at give en stemme til personer med kriminalitetserfaring og psykisk sygdom. Er støtten relevant, tilgængelig og tilstrækkelig? Og hvordan fungerer samarbejdet mellem forskellige instanser? (for eksempel psykiatri, kommune, Politi, KIF).

Projektet skal give viden om borgernes perspektiv og hjælpe myndighederne til at arbejde bedre sammen. Målet er, at det kan være med til at sikre den rette hjælp til borgere med psykisk sygdom, som er på vej ud i kriminalitet.

Projektet er igangsat af Det Kriminalpræventive Råd og gennemføres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Til dig som deltager

Vi vil gerne interviewe dig, som har kriminalitetserfaring og en psykisk sygdom. Vi vil gerne høre om den støtte, du har fået (eller har savnet) fra de offentlige myndigheder. Alle erfaringer (gode som dårlige) er vigtige.

Ved at deltage bidrager du med vigtig viden om, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at personer med psykisk sygdom får den rette støtte. På den måde kan du bidrage til arbejdet med at forebygge, at personer med psykisk sygdom havner i kriminalitet eller fortsætter en kriminel løbebane. 

Det er helt frivilligt, om du vil deltage, og det har ingen indflydelse på din kontakt til KIF.

Interviewet vil vare cirka en time. Du bestemmer, om det foregår via besøg, telefon eller video. Hvis vi må, vil vi gerne optage interviewet. Vi deler selvfølgelig ikke optagelsen med andre.

Som tak giver vi et gavekort på 200 kroner. Gavekortet kan blandt andet bruges i Netto, Føtex og burgerkæden Carl’s Jr. Fortryder du din aftale om et interview, beholder du stadig gavekortet.

Anonymitet og databeskyttelse

Fortrolighed er vigtigt for os. Det betyder, at du vil være anonym og aldrig vil kunne genkendes i det, vi skriver eller siger om projektet eller om dets resultater. Vi må udelukkende bruge oplysningerne fra dit interview til vores videnskabelige undersøgelse.

Dit interview behandles fortroligt og opbevares sikkert. Alle oplysninger fra interviewet er beskyttet af særlige regler (GDPR). Når projektet afsluttes, bliver dine oplysninger arkiveret i henhold til arkivloven. Dine oplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personlige oplysninger her.

Kontaktoplysninger

Vi håber, du vil kontakte os via sms eller opkald på telefon 33 48 08 13, hvis du har lyst til at være med, eller hvis du har spørgsmål.