Nyhed 1. JAN 1

VIVE-ekspert skal rådgive regeringen om fremtidens beskæftigelsesindsats i ekspertgruppe

  • Arbejdsmarked

Seniorforsker Iben Bolvig er blevet udpeget til en ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, der skal nytænke beskæftigelsesindsatsen og rådgive regeringen herom.

Seniorforsker i VIVE, Iben Bolvig, er kommet med i en ekspertgruppe, der er nedsat af regeringen for at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Sammen med fem andre uafhængige eksperter får hun til opgave at kortlægge, undersøge og foreslå modeller til en reform af beskæftigelsesindsatsen, der skal være enklere, end tilfældet er i dag, og i højere grad sætte den enkeltes borgers behov i centrum.

Iben Bolvig er økonom og registerforsker, og hendes primære forskningsinteresse er netop, hvordan vi bedst hjælper udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse.

”Det er en stor og kompleks opgave, så det er med en vis ydmyghed, jeg har sagt ja. Jeg tror dog, det er et godt tidspunkt at gentænke beskæftigelsesindsatsen, og jeg glæder mig til at kunne bidrage til dette vigtige arbejde,” forklarer Iben Bolvig.

Ekspertgruppen får blandt andet til opgave at undersøge den nuværende indsats for at få ledige i arbejde. De skal hertil undersøge, hvordan A-kasser og andre private leverandører kan spille en større rolle, og om indsatsen kan tilrettelægges enklere og mere hensigtsmæssigt, i forbindelse med at jobcentrene nedlægges. Hertil skal de komme med et bud på, hvordan regeringen kan reducere udgifterne med tre mia. kroner i 2030 ved at målrette og prioritere beskæftigelsesindsatsen.

Ekspertgruppens får et år til at undersøge, hvordan regeringens visioner konkret kan indfries. Den endelige afrapportering skal foreligge i juni 2024.

Ekspertgruppen består af:

Formand

  • Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi og direktør for CEBI ved Københavns Universitet.

Medlemmer

  • Iben Bolvig, ph.d. i økonomi og seniorforsker ved VIVE
  • Michael Rosholm, professor i økonomi ved Københavns Universitet og formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Jakob Egholt Søgaard, ph.d. i økonomi og adjunkt ved Københavns Universitet
  • Peter Karm, kommunaldirektør i Haderslev Kommune
  • Vibeke Jensen, chef for beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune.