Nyhed 13. DEC 2023

VIVE-forsker får tre millioner til at undersøge børn som moralske aktører i familier

  • Børn, unge og familie
  • Socialområdet
Forsker Sofie Henze-Pedersen har fået en bevilling fra Inge Lehmann-programmet i Danmarks Frie Forskningsfond.

Hvilke forventninger oplever børn til det at være barn i en familie i dag? Dette spørgsmål skal forsker Sofie Henze-Pedersen undersøge i et forskningsprojekt de kommende tre år.

Børn er med til at forhandle deres egen rolle, og hvad det vil sige at være barn i familien. Forsker Sofie Henze-Pedersen skal undersøge, hvordan det foregår og hvilke moralske forventninger, børn oplever til det at være ”barn af nogen”. Hun har fået en bevilling på lidt over tre millioner kroner til forskningsprojektet fra Inge Lehmann-programmet i Danmarks Frie Forskningsfond.

Projektet skal være med til at sætte fokus på børn som moralske aktører – det vil sige, hvordan børn handler i forhold til, hvad de opfatter som rigtigt og forkert i en familiekontekst.

”Familien er et sted, hvor familiemedlemmers moralske identiteter er på spil, hvilket de seneste år særligt er blevet belyst med fokus på, hvad det vil sige at være en ”god forælder" og skabe en ”god barndom" for sit barn, mens børn er blevet opfattet som passive aktører under forældrenes moralske ansvar,” siger Sofie Henze-Pedersen, forsker i VIVE.

Dette projekt sætter nu fokus på, hvordan moralitet skabes og forhandles i familiers hverdag fra børns perspektiver.

Bedre forståelse af børn, når familielivet sættes på spidsen

Projektet vil have fokus på børn i forskellige typer af familier, for eksempel familier i opbrud. Det kan give et indblik i, hvordan børn navigerer og forhandler deres familierelationer, når familiens situation bliver sat på spidsen. Denne viden vil for eksempel kunne bruges, når børn er involveret i sager med de sociale myndigheder.

”Det kan give os en bedre forståelse af, hvad der er på spil for børn, når familielivet undergår forskellige forandringer – og dermed gøre os bedre i stand til at forstå børnenes perspektiver,” forklarer Sofie Henze-Pedersen.

Projektet kommer blandt andet til at bygge på interviews og fokusgrupper med børn.

Familien er et sted, hvor familiemedlemmers moralske identiteter er på spil, hvilket de seneste år særligt er blevet belyst med fokus på, hvad det vil sige at være en ”god forælder" og skabe en ”god barndom" for sit barn, mens børn er blevet opfattet som passive aktører under forældrenes moralske ansvar.
Sofie Henze-Pedersen, forsker

Inge Lehmann-programmet

Danmarks Frie Forskningsfonds Inge Lehmann-bevilling gives til ansøgere med potentiale for forskning og forskningsledelse på højt internationalt niveau. Inge Lehmann-programmet er en del af den politiske aftale af den 28. februar 2023 om fordeling af forskningsreserven i 2023. Det fremgår af aftalen, at formålet med det særlige Inge Lehmann-program er at understøtte en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden sætter ind.