Nyhed 26. MAJ 2023

VIVE-projektchef udpeget til formand for nyt ekspertråd om fremtidens ældrepleje

  • Sundhed
  • Ældre
Projektchef Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE.

Projektchef Pia Kürstein Kjellberg fra VIVE er formand for et ekspertråd, der skal komme med anbefalinger til fremtidens ældrepleje i Odense Kommune.

Odense Kommune har nedsat et ekspertråd til at komme med anbefalinger til, hvordan politikerne kan håndtere en stadig mere kritisk mangel på social- og sundhedsmedarbejdere og et stigende antal ældre og multisyge. Pia Kürstein Kjellbjerg, projektchef i VIVE, skal sidde for bordenden af et ekspertråd, der inkluderer fire andre medlemmer.

Pia Kürstein Kjellbjerg har mere end 25 års erfaring med forskning, analyse, evaluering og innovation på sundheds- og ældreområdet. Hun beskæftiger sig blandt andet med rehabilitering på ældreområdet og organisering af hjemme- og sygeplejen.

Forud for rådets arbejdet skal Pia Kürstein Kjellbjerg deltage på en række dialogmøder i Odense, hvor borgerne er inviteret til drøftelse af deres ønsker og behov til fremtidens ældrepleje. Med input fra dialogen med borgere og en serie af workshops med medarbejdere, lokale uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og andre relevante aktører skal ekspertrådet komme med konkrete anbefalinger, der skal imødekomme den akutte mangel på personale og bidrage til en strategi for fremtidens ældrepleje i Odense Kommune.

”Det er vigtigt at høre fra alle relevante parter lige fra brugere af ældreplejen til personale, uddannelsesinstitutioner og forvaltning. Det giver en god og konstruktiv dialog om, hvad der er vigtigt, og hvordan vi konkret kan indrette en god og værdig ældrepleje, også i fremtiden,” siger Pia Kürstein Kjellbjerg og fortsætter:

”Jeg glæder mig til, at vi som samlet ekspertråd kan komme med vores anbefalinger til politikerne i Odense. Forhåbentlig bliver det noget, der også kan inspirere andre kommuner, for det er en national problemstilling af den helt store slags,” siger hun.

Ekspertrådet fremlægger sine anbefalinger til fremtidens ældrepleje i november 2023.

Ekspertgruppen består af:

  • Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE (formand for ekspertrådet)
  • Per Okkels, strategisk rådgiver og tidligere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet
  • Karen Andersen-Ranberg, forskningslektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet samt geriatrisk overlæge på Odense Universitetshospital
  • Poul Skov Dahl, direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Agnete Meldgaard Hansen, forsker i arbejdsliv og arbejdsmiljø på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Arbejdslivsforskning.