Nyhed 15. NOV 2023

VIVE skal huse nyt videnscenter om seniorers arbejdsliv

  • Arbejdsmarked
  • Ældre
Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE
Regeringen har afsat 42 millioner i Finansloven til Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet.

VIVE skal fra 2023 til 2026 drive Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet, hvor opgaven bliver at samle eksisterende viden på området og bidrage med ny forskning.

Seniorer kan være en stor ressource for en arbejdsplads, men flere oplever, at det enten ikke er muligt eller attraktivt at blive på arbejdsmarkedet. Større viden om seniorers arbejdsliv og de udfordringer, som de møder, skal få flere arbejdspladser til at fastholde og ansætte seniorer.

Regeringen har derfor afsat 42 millioner i Finansloven for 2023 til Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet. Videnscenteret bliver en selvstændig enhed under VIVE, der har ansvaret for kvalitetssikring af centerets forskningsresultater og driften af centeret.

”Det giver rigtig god mening, at videnscenteret forankres i VIVE, da vi allerede har et stærkt forskningsfelt på området med dedikerede forskere og analytikere. Vi glæder os til at arbejde videre med den viden, som både VIVE og forskere fra andre steder allerede har produceret – og ikke mindst at bidrage med ny viden og formidle denne til omverdenen,” siger Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef i afdelingen Arbejde og Ældre.

Videnscenteret får en styregruppe med medlemmer fra FH, DA, Ældre Sagen og Faglige Seniorer. Styregruppen har ansvaret for at udstikke den strategiske retning for centeret og for at udarbejde et arbejdsprogram.

Derudover vil der blive nedsat et advisory board med en bred vifte af organisationer, der alle har interesse og viden om seniorers arbejdsliv, og som kan bidrage med deres perspektiver og erfaringer. Advisory board udpeges, når centeret går i gang med arbejdet.

Der er afsat 2 millioner kroner til videnscenteret i 2023, 10 millioner kroner i 2024 og 15 millioner kroner i årene 2025 og 2026.