Nyhed 29. MAR 2024

Børn med overvægt oplever oftere mistrivsel og skolefravær og klarer sig i dårligere ved folkeskolens afslutning

  • Børn, unge og familie
  • Dagtilbud, skole og uddannelse
  • Sundhed
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Overvægt i barndommen har blandt andet betydning i forhold til karakterer ved afslutningen af folkeskolen og sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Nyt studie slår fast, at overvægt som barn kan trække dybe konsekvensspor ind i ungdoms- og voksenlivet. Både i forhold til trivsel, skolepræstationer, uddannelsesvalg og sandsynligheden for at modtage offentlig forsørgelse i starten af voksenlivet.

Børn med overvægt klarer sig på flere parametre gennemsnitligt dårligere i skolen end deres jævnaldrende, der har normalvægt. Det gælder i særlig grad børn, der har svær overvægt. Det viser et nyt studie, som VIVE har lavet på baggrund af en forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden.

”Vægt- og højdemålingerne kommer fra sundhedsplejerskernes målinger af stort set alle børn i Danmark, når de er ca. 7 og 14 år gamle – så det er på baggrund af et stort og solidt datamateriale, at vi kan se nogle meget tydelige tendenser for børn med overvægt og særligt for dem med svær overvægt, der rækker langt ind i deres ungdomsliv og starten af voksenlivet i forhold til, hvordan de klarer sig, hvilke uddannelser de tager og deres sandsynlighed for at modtage offentlig forsørgelse. Selvom det ikke er alle børn med overvægt, som klarer sig dårligt, så giver resultaterne et billede af, at overvægt kan have en stor betydning i forhold til den videre livsbane,” siger Jane Greve, professor MSO ved VIVE.

Målt ved afgangseksamenen i 9. klasse klarer de børn, der havde overvægt som ca. 14-årige, sig betydeligt dårligere end de øvrige børn.

Deres fravær er generelt også større. I forhold til børn med normalvægt har børn med overvægt i gennemsnit mellem 4 og 15 procent mere fravær, mens børn med svær overvægt har over 20 procent mere fravær end deres klassekammerater med normalvægt.

Vægten ved skolestartsalderen har også betydning for børnenes trivsel. For børn, som har overvægt omkring 7-årsalderen, er sandsynligheden for at blive udsat for mobning mellem 18 og 28 procent større, og for børn med svær overvægt er denne sandsynlighed 27-55 procent større set i forhold til deres jævnaldrende med normalvægt. I forhold til andre trivselsparametre som for eksempel ensomhed er der en betydelig større sandsynlighed for, at svært overvægtige børn oplever dette allerede i 4. klasse. 

Selvom det ikke er alle børn med overvægt, som klarer sig dårligt, så giver resultaterne et billede af, at overvægt kan have en stor betydning i forhold til den videre livsbane
Jane Greve, professor MSO

Derudover er de børn, der oplever overvægt, 18-34 procent mere tilbøjelige til ikke at have påbegyndt en ungdomsuddannelse ved 18-årsalderen. For børn med svær overvægt er denne sandsynlighed 44-117 procent højere i forhold til børn med normalvægt. Endelig er sandsynligheden for at modtage overførselsindkomster ved 21-årsalderen 21-38 procent højere for dem, der havde overvægt som barn, og 54-85 procent højere for de personer, der havde svær overvægt som barn, set i forhold til dem, der havde normalvægt som børn.

Analyserne tager højde for socioøkonomiske faktorer og andre familiemæssige faktorer, der kan have betydning for, om du vokser op med overvægt.

”Vi har blandt andet sammenholdt forskellen mellem søskende, som jo alt andet lige vokser op under sammenlignelige forhold, og her kan vi se, at de søskende, der har overvægt som børn, ofte klarer sig dårligere på flere af parametrene end deres søskende, som har normalvægt,” forklarer Tine Eriksen, seniorforsker ved VIVE.

 

Næsten alle børn er med

Datamæssigt hviler studiets og dets fund på meget solidt og bredt grundlag. Det skyldes, at det trækker på data om børnene fra deres obligatoriske besøg hos skolernes sundhedsplejersker. Dermed er det stort set alle danske børn, der startede i skole eller gik i udskolingen mellem 2011 og 2016, der indgår i studiet.