Nyhed 29. JAN 2024

Ledere efterspørger bedre rammer for faglig ledelse i klubber og SFO’er

  • Dagtilbud, skole og uddannelse
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Faglig ledelse kan være med til at skabe en bedre hverdag for børn og pædagoger i SFO’er og klubber. Men lederne oplever, at rammerne til at bedrive faglig ledelse mangler.

En leder, der sætter en klar faglig retning og støtter pædagogerne i at realisere den, kan være med til at skabe en bedre hverdag for både børn og pædagoger. 

Det er dog ikke altid, lederne oplever, at rammerne er til at bedrive faglig ledelse i SFO’er og klubber.

”Pædagogerne sætter stor pris på, at lederne skaber fælles værdier for faglig kvalitet og sørger for, at disse værdier kommer i spil i hverdagen med børnene. Mange ledere oplever dog, at de mangler tid til at bedrive faglig ledelse,” siger Bente Bjørnholt, seniorforsker i VIVE.

Sammen med kollegaer har hun undersøgt faglig ledelse i SFO’er og klubber. Samtlige ledere og pædagoger på fritidsområdet i 23 kommuner har svaret på et spørgeskema, og ledere og pædagoger i 10 fritidstilbud er blevet interviewet.

Mængden af politiske initiativer presser lederne

Forskningsprojektet viser, at faglig ledelse har potentiale til at øge den faglige kvalitet i fritidstilbud. Det gælder både i forhold til at skabe gode relationer til børnene og de unge i hverdagen og til at understøtte børn og unges trivsel, dannelse, læring og øvrige udvikling.

I mange tilfælde bedrives faglig ledelse dog for lidt og for usystematisk. En del ledere fortæller, at det er vanskeligt at finde tiden til den faglige ledelse, fordi de presses af besparelser, færre hænder og flere børn med særlige behov, som kræver ekstra opmærksomhed.

Mit ledelsesrum er da blevet mindre og mindre. Det er der ingen tvivl om. (…) Når man sidder i en politisk organisation, kommer der hele tiden en ny politiker, som vil en hel masse med os. (…) så får de lige den her fantastiske idé. For os er det jo et kæmpe arbejde plus en kæmpe udgift også, fordi der ikke følger penge med.
Leder

Samtidig kan mængden af politiske initiativer presse lederne. Ofte er de enkelte politiske initiativer fornuftige ud fra ledernes perspektiv, men det kræver tid at føre dem ud i livet. På den måde bliver fokus flyttet fra lederens faglige dagsorden for fritidstilbuddet.

”Lederne fortæller, at de arbejder med at sortere i de kommunale tiltag og oversætte dem, så det giver faglig mening for medarbejderne. Det skal koges ned, så det bliver spiseligt, og det tager tid fra andet arbejde, som lederne vurderer er mere meningsfuldt,” siger Bente Bjørnholt.

Hun påpeger, at mange politiske initiativer tager udgangspunkt i skolen.

”Det gælder blandt andet trivselsinitiativer, bevægelsesmål og inklusionsinitiativer. Det kan kræve et stort arbejde for lederen at oversætte de politiske initiativer til handlinger, der giver mening i den enkelte SFO eller klub.”

Faglig ledelse

Faglig ledelse er knyttet til aktiviteter tæt på pædagogernes arbejde. Det handler om: 

  • at rammesætte en fælles retning for faglig i form af fælles faglige normer og værdier
  • at aktivere disse normer og værdier i den pædagogiske praksis

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet er finansieret af BUPL’s forskningspulje.