Nyhed 18. JAN 2024

Tværfagligt samarbejde om helhedsorienteret indsats kan øge trivsel og beskæftigelse hos udsatte borgere og familier

  • Arbejdsmarked
  • Børn, unge og familie
  • Ledelse og implementering
Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE
Både borgere/familier med komplekse problemer og de medarbejdere, der skal hjælpe dem kan have gavn af tværfaglig, helhedsorienteret tilgang

Eksempler fra ny sammenfatning af viden viser, at vellykket tværfagligt arbejde om helhedsorienteret indsats omkring borgere og familier med komplekse problemer kan føre til øget funktionsniveau og trivsel hos forældre og børn i familien og på længere sigt også øget beskæftigelse og uddannelse. Også for medarbejderne viser det positive takter.

Når det offentlige hjælpesystem kører i adskilte fagsøjler, giver det typisk en usammenhængende oplevelse og ikke-optimal støtte til udsatte familier og borgere. Det viser en række studier. Der er derfor behov for at arbejde mere på tværs for at skabe en mere helhedsorienteret indsats.

Gør man det, er der også væsentlige gevinster at hente. Det fremgår alt sammen af den nye vidensindsamling ”Tværfagligt samarbejde om en helhedsorienteret indsats”, der har fokus på nordiske erfaringer og virkninger af samarbejdet.

Vidensindsamlingen er udarbejdet af VIVE i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

I vidensindsamlingen viser vellykkede eksempler på tværfagligt samarbejde blandt andet vigtigheden af, at der bliver udarbejdet tværgående borgermål, at nye tværgående roller for medarbejderne bliver defineret, og at der bliver arbejdet med at udvikle medarbejdernes kompetencer til at indgå i det nye tværfaglige samarbejde om borgeren/familien. I disse eksempler på vellykket tværfaglig, helhedsorienteret indsats ses det, at det for borgerne resulterer i øget funktionsniveau og på længere sigt en højere selvforsørgelsesgrad. Samtidig har det en afsmittende positiv virkning på børnenes trivsel.

Det er brugbar indsigt i en tid, hvor en ny hovedlov om helhedsorienteret indsats er under udarbejdelse.

”Når vi her kortlægger den eksisterende viden på området, står det tydeligt, at rammerne omkring den helhedsorienterede indsats er vigtige. Hvis en helhedsorienteret indsats skal lykkes, så er det ikke tilstrækkeligt at overlade ansvaret for indsatsen til de medarbejdere, som arbejder med de udsatte borgere og familier i det daglige,” siger professor MSO Ulf Hjelmar, der står bag den nye vidensindsamling.

Medarbejderne har også gavn af det

Også på medarbejdersiden er der positive virkninger at hente ved at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Her viser de vellykkede eksempler blandt andet øget engagement og motivation, fordi det tværfaglige arbejde ses som en vigtig forudsætning for at forstå borgerens situation og for at kunne hjælpe borgerene på den mest hensigtsmæssige måde. Det er en meget central motivationsfaktor for medarbejderne, fremgår det af vidensindsamlingen.
I vidensindsamlingen optegnes desuden en række områder, der både fra borgernes og medarbejdernes perspektiver er vigtige i den helhedsorienterede indsats. Det drejer sig blandt andet om, at indsatsen skal have fokus på de problemstillinger, der aktuelt fylder i borgerens eller familiens dagligdag, og at der skal være én samlet indgang til det offentlige hjælpesystem.