Nyhed 27. MAJ 2024

VIVE på folkemødet 2024

 • Arbejdsmarked
 • Dagtilbud, skole og uddannelse
 • Ledelse og implementering
 • Sundhed
 • Ældre

Kom forbi VIVE på folkemødet og bliv klogere på vores velfærdssamfund, dets udfordringer og mulige løsninger. VIVE faciliterer igen i år en række spændende debatter, hvor vi vil diskutere indretningen af fremtidens psykiatri, præmisser for et bedre lokaldemokrati, organiseringen af ældreplejen samt frihed overfor faste rammer i folkeskolen.

VIVE er endnu engang på Bornholm til årets Folkemøde 2024 den 13-15. juni. VIVE afholder fire debatter, som vil sætte fokus på:

Hvordan skaber vi et (endnu) bedre lokaldemokrati?

VIVE drøfter borgerinddragelse og chikane i lokalpolitik.

Torsdag d. 13. juni kl. 17.30-18.30

Der er nok af udfordringer i lokaldemokratiet. Kommunalpolitikkerne skal ikke bare håndtere velfærdssamfundets udfordringer og borgernes krav under et stigende økonomisk pres. Politikerne bliver også udsat for chikane, og stadig færre borgere har lyst til at deltage i det traditionelle partidemokrati. Borgernes interesse for lokalpolitik er dog robust, og samtidig arbejder kommunerne for at styrke det lokale demokrati igennem nye former for borgerinddragelse. Så måske står det ikke så slemt til alligevel? VIVE inviterer til debatsalon, hvor vi tager en temperaturmåling på lokaldemokratiet. Vi spørger blandt andet, om vi har de rigtige forhold for lokalpolitikerne, og om vi kan styrke borgernes inddragelse i lokalpolitikken. Vi deler vores viden om demokratiets tilstand og spørger politikere fra både lands- og lokalpolitik om deres syn på emnet.

Moderator: Ulrik Hvidman, Forsknings- og Analysechef i VIVE

Deltagere i debatten:

 • Rasmus Tue Pedersen, Professor MSO i VIVE
 • Ann Sofie Orth, Borgmester (C) i Rudersdal Kommune
 • Christina Olumeko, Folketingspolitiker (Å)
 • Pernille Beckmann, Borgmester (V) i Greve Kommune

Hvordan indretter vi fremtidens psykiatri?

VIVE drøfter sammenhængen i psykiatrien og de pårørendes opgaver, trivsel og behov.

Fredag d. 14. juni kl. 10-11.

Psykiatrien har ikke udviklet sig som ønsket. Det skyldes blandt andet manglende prioritering samt usammenhængende og sporadisk implementerede initiativer drevet af puljemidler og midlertidige forsøgsprojekter. Nu skal en ambitiøs 10-årsplan for psykiatrien imidlertid sikre udviklingen. Men spørgsmålet er, hvordan visionerne skal ud og flyve i et landskab med komplicerede sektorovergange, rekrutteringsudfordringer og uklar ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner. Og hvad med dem, der kompenserer for myndighedernes mangler? For det går ikke alene ud over patienterne – men også deres pårørende, som betaler med deres trivsel og helbred.

VIVE deler viden om, hvordan vi i højere grad kan sikre sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, samt hvordan vi undgår, at pårørende brækker nakken på at støtte deres nærtstående? Udfordringer og mulige løsninger, kyndige fagfolk og beslutningstagere skal diskutere, når VIVE inviterer til debat om fremtidens psykiatri.

Moderator: Jakob Kjellberg, Forskningsprofessor i VIVE

Deltagere i debatten:

 • Jakob Trane Ibsen, Chefanalytiker i VIVE
 • Marie Henriette Madsen, Projektchef i VIVE
 • Jan Mainz, Psykiatridirektør i Region Nordjylland
 • Mads Engholm, Landsformand i Bedre Psykiatri
 • Merete Amdisen, Borgmester (A) i Ishøj Kommune og medlem af KL's socialudvalg
 • Merete Nordentoft, Forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab

Hvordan sikrer vi en ældrepleje af høj faglig kvalitet?

VIVE drøfter organisering og rekruttering på ældreområdet i en fremtid med knappe ressourcer.

Fredag d. 14. juni kl. 11.30-12.30.

Ældreplejen er under pres. Stadig flere ældre borgere har komplekse sygdomsbilleder, der kræver indsatser på tværs af fagligheder. Det politiske fokus er med regeringens ældrereform skarpt rettet mod etablering af faste, tværfaglige og selvstyrende teams med ansvar for at levere helhedspleje. Men trods gode erfaringer er eksisterende organisering og rammevilkår i ældreplejen med til at spænde ben for det fulde potentiale. Kommunerne står samtidig over for store udfordringer med at rekruttere og fastholde tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, der kan hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældste borgere i fremtiden.

VIVE inviterer til debat, hvor vi spørger kyndige politikere og faggrupper om, hvordan vi sikrer en ældrepleje af høj faglig kvalitet i en fremtid med knappe ressourcer. Vi deler vores nyeste viden om organisering og rekruttering – og søger en konstruktiv dialog med fokus på varige løsninger.

Moderator: Pia Kürstein Kjellberg, Projektchef i VIVE

Deltagere i debatten:

 • Martin Sandberg Buch, Projektchef i VIVE
 • Sara Lei Sparre, Seniorforsker i VIVE
 • Mette Kierkgaard, Ældreminister (M)
 • Harun Demirtas, 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd
 • Tanja Nielsen, Sektorformand i Social- og Sundhedssektoren i FOA
 • Pernille Beckmann, Borgmester (V) i Greve Kommune og medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
 • Tina Warming, leder af Hjemme- og Sygeplejen i Rødovre Kommune

Faste rammer eller frihed - hvad giver en bedre folkeskole?

VIVE inviterer til VIVE og Monopolet med dilemmaer om frisættelse og styring af folkeskolen.

Lørdag d. 15. juni kl. 10-11.

Folkeskolen skal sættes fri. Flere beslutninger skal fremover træffes lokalt og færre på Christiansborg. Det er besluttet i den nye aftale om folkeskolen. Men rimer frisættelse af det lokale egentlig på dygtigere elever der trives bedre eller større råderum hos lærerne? Hvad betyder det, at det er ”lokalt”, og hvilke dilemmaer opstår der, når kommunerne, skolelederne og det pædagogiske personale skal arbejde med den nyvundne frihed? VIVE deler viden om, hvornår lokal frihed giver mening, men også om hvornår der er brug for styring og ledelse. Dilemmaerne i spændingsfeltet mellem frihed og styring kommer på bordet og bliver behandlet af kyndige politikere og skolefolk, når VIVE inviterer til VIVE og Monopolet.

Moderator: Carsten Strømbæk Pedersen, Forsknings- og Analysechef i VIVE

Deltagere:

 • Julie Schou Nicolajsen, Analytiker i VIVE
 • Mikkel Giver Kjer, Senioranalytiker i VIVE
 • Claus Hjortdal, Formand i Skolelederforeningen
 • Niels Jørgen Jensen, Næstformand i Danmarks Lærerforening
 • Morten Thiessen, Næstformand i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Rådmand (C) for Børn og Unge i Aalborg Kommune 

Flere af VIVEs analytikere og forskere deltager desuden i debatter hos andre organisationer – blandt andet om kapacitetsudfordringerne i sundhedsvæsenet, frihedsberøvede børn og unge samt seniorer på arbejdsmarkedet.

Du kan få et overblik over alle debatter, VIVE er repræsenteret i, ved at søge i programmet. Du finder os i teltet #Faktaboksen på plads J19, som VIVE har sammen med Danmarks Statik, Nationalbanken og EVA – Danmarks Evalueringsinstitut.