Bestyrelse

Se medlemmerne af VIVEs bestyrelse

VIVEs bestyrelse består af 15 medlemmer, der skal lede centeret og fremme VIVEs strategiske virke

Bestyrelsen bliver udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra finansministeren, beskæftigelsesministeren, social- bolig- og ældreministeren, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Det Frie Forskningsråd, videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samt medarbejderne.

Bestyrelsens medlemmer:

 • Nina Smith (formand), professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet
 • Ingrid Melchiorsen, afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Martin Ulrik Jensen, afdelingschef i Finansministeriet
 • Simon Gravers Jacobsen, afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet
 • Ditte Rex, afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Kristian Heunicke, direktør i Kommunernes Landsforening
 • Rikke Margrethe Friis, direktør i Danske Regioner
 • Jon Kvist, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet
 • Lars Skov Henriksen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet.
 • Nanna Mik-Meyer, professor ved Institut for Organisation, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School
 • Anu Siren, professor ved Institut for Samfundsvidenskab på Tampere University
 • Jens Blom-Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet

 • Theresa Dyrvig Henriksen (medarbejderrepræsentant), forsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Bente Bjørnholt (medarbejderrepræsentant), seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd