Supplerende formidlingsprodukter

VIVEs primære formidlingsprodukt er rapporten. Men VIVE tilbyder også andre formidlingsprodukter - også som supplement til en VIVE-rapport.

Nedenfor kan du kort læse om vores forskellige formidlingsprodukter.

Kontakt kommunikationschef Karen Tidemann, hvis du ønsker mere information eller en snak om, hvilket produkt der vil være mest velegnet for jer.

  • Hæfter: Et journalistisk bearbejdet hæfte, der og på en let tilgængelig måde formidler en undersøgelses hovedresultater, anbefalinger, gode eksempler m.m. Hæfterne har en professionel grafisk opsætning, hvor der benyttes grafikker, illustrationer, fotos eller lignende.
  • Gå hjem-møder: Et arrangement, der typisk bruges til at præsentere og diskutere resultaterne af en undersøgelse eller til at formidle viden målrettet fagfolk og praktikere. Gå hjem-møder er desuden velegnede til netværk og erfaringsudveksling.
  • Webinarer: Online ”mini konference”, der giver mulighed for at præsentere ny viden, give faglige input eller debattere udvalgte emner. Fordelen ved online-formatet er, at det giver flere muligheden for at deltage, da det ikke er bundet op på geografi.
  • PowerPoint: En præsentation af hovedresultater fra en rapport, der for eksempel kan bruges til policy arbejde eller læring og vidensdeling i egen organisation
  • Video: Levende formidling, som vi kan producere i forskellige formater, for eksempel simple videoer med en forsker eller mere avancerede grafiske videoer.
  • Grafik: Grafisk formidling af de mest centrale tal og konklusioner fra en undersøgelse, der kan bruges på sociale medier, til præsentationer eller intern vidensdeling.
  • Podcast: Gennem lyd formidles og perspektiveres resultater og anbefalinger. Det kan være i form af interview med forsker eller samtaler mellem centrale aktører og praktikere.

Passer ingen af formidlingsprodukterne til jeres ønsker, så drøfter vi gerne andre muligheder eller tilpasser formatet til jeres behov.