Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Årgang 95 - også kendt som Børneforløbsundersøgelsen - er en forløbsundersøgelse, hvor VIVE’s forskere har fulgt og fortsat følger de samme ca. 6.000 børn og deres familier, siden børnene blev født i 1995.

Om Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995

Årgang 95 er en af de få forløbsundersøgelser i Danmark, som følger et repræsentativt udsnit af en generation fra fødslen frem til ungdoms- og voksenlivet

Deltagerne i Årgang 95 kommer fra hele landet og fra alle sociale lag. Tilsammen giver de vigtige svar på, hvordan forhold i opvæksten påvirker deres livsforløb.

Baggrund for forløbsundersøgelsen af årgang 95

I 1995 blev 70.000 børn født i Danmark. Dem holder vi øje med for at få en større viden om, hvordan det er at vokse op i Danmark. Forskerne på VIVE har samlet tre grupper af børn født i 1995 med forskellig baggrund og vilkår. Den største gruppe af børn har en mor med dansk statsborgerskab og har dansk som modersmål. En anden gruppe er børn, som er eller har været anbragt udenfor hjemmet i pleje eller på institution. Den tredje gruppe er børn i familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Vigtig viden om børn og unge

Undersøgelsen af årgang 1995 giver os en masse vigtig viden om, hvordan det er at være barn og ung i Danmark i dag. Forskerne på VIVE får et unikt datamateriale. Det giver os mulighed for at undersøge særlige grupper af børn og unge og sammenligne deres opvækst og vilkår med den store gruppe af børn og unge i Danmark. Vi har valgt at sætte fokus på anbragte børn og unge og på familier med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad adskiller grupperne fra hinanden, og på hvilke områder er grupperne ens? Den nye viden giver samfundet bedre mulighed for at skabe gode rammer for alle børn og unge i Danmark.

Undersøgelsen følger de samme børn

Den store forløbsundersøgelse af Årgang 95 følger de samme børn, fra de er spæde, gennem barndommen og til de er voksne. VIVEs forskere sætter fokus på vigtige faser i børn og unges liv. Det er for eksempel, når moderens barsel slutter, når de begynder i børnehave og i skole, og når de skal tage stilling til uddannelse og livet som voksen.

Undersøgelserne ser på børnene og deres familie, når de er:

4 - 5 måneder
3 år
7 år
11 år
15 år
18 år

Børn med danske mødre

Ud af de 70.000 børn, som blev født i 1995, er udpeget en repræsentativ gruppe på 6.000 børn. Børnene er født mellem den 15. september og den 31. oktober 1995. Børnenes mødre er alle danske statsborgere, nogle få mødre har tidligere haft et andet statsborgerskab. Undersøgelsen handler både om barnet og dets familie. Barnets mor er interviewet ved alle dataindsamlinger, og barnets far har deltaget, da barnet var 4 - 5 måneder, 7 år og 11 år. Siden barnet var 11 år, er det også interviewet. Her kan du se vores rapporter om børnene fra Årgang 95:

Anbragte børn

Vi holder øje med alle anbragte børn og unge fra årgang 1995, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Det var i 2007 i alt 1.070 børn. Gruppen af anbragte og tidligere anbragte børn omfattede ca. 3.000 unge ved dataindsamlingen i 2014, hvor børnene var fyldt 18 år. Informationerne om de anbragte børn sammenligner vi med vores viden om gruppen af børn, der vokser op hos deres forældre. Vi laver desuden særlige interview med de anbragte børn. I 2007 talte vi med 169 anbragte børn. Her kan du se vores rapporter om anbragte børn fra årgang 1995:

Børn med anden etnisk baggrund end dansk

Cirka 5.000 børn blev født i Danmark i 1995 af mødre fra lande uden for Norden, EU og Nordamerika. Det svarer til cirka 7 procent af samtlige nyfødte.Vi følger også børnene i denne gruppe. I den oprindelige stikprøve var der 610 familier med anden etnisk baggrund. I 2007 supplerede vi med yderligere 582 børn, for at få tilstrækkelig data. Her kan du se vores rapporter om børn med anden etnisk baggrund end dansk: