Fra ung til voksen?

Et kvalitativt forløbsstudie af Årgang 95

Forskere fra VIVE (tidligere SFI) har siden 2013 foretaget kvalitative forløbsinterviews med unge fra Årgang 95 for at ungesøge deres livsforløb. Disse unge har desuden medvirket i Børneforløbsundersøgelsen og dermed udfyldt spørgeskemaer om deres liv og udvikling hvert fjerde år, siden de blev født. Forskningsprojektet følger samme generation af unge, for at få et indblik i deres vej gennem ungdomslivet frem til voksenlivet. Undersøgelsen tilsigter blandt andet at besvare spørgsmål om, hvordan unge oplever det at vokse op i en moderne velfærdsstat - med alt hvad det indebærer af forventninger, muligheder og usikkerhed.

Interviewene fokuserer på de unges uddannelsesforløb, familie, venner, kærester, rusmidler og tanker om fremtiden. I 2013 blev de første interviews gennemført med 25 unge, der på tidspunktet var 17 år. I 2015 blev 13 af disse personer geninterviewet, med fokus på deres livsforhold og udvikling siden sidste interview. Desuden medvirkede 47 andre fra årgang 95 også i denne interviewrunde. Alle interviewpersonerne var på dette tidspunkt 20 år. I 2018 kontaktede vi alle tidligere deltagere og i alt 50 unge blev interviewet om deres livsforløb og hvordan de oplever dét at blive voksen i dag.

Nu er verden under stærk forandring. Ingen ved hvordan fremtiden kommer til at se ud, men vi vil rigtig gerne høre, hvordan du, som tidligere har deltageret i vores kvalitative studie, oplever hverdagen. Interviewene vil give os et værdifuldt indblik i, hvordan unges liv former sig under corona-krisen.

I april, maj og juni 2020 vil vi derfor kontakte dig igen for at høre, om du vil fortælle os, hvordan du er blevet påvirket af Corona-pandemien. Din deltagelse er frivillig og dine oplysninger behandles efter gældende lovgivning (GDPR) fortroligt. Det vil blandt andet sige, at vi ændrer alle personidentificerbare oplysninger om dig i de artikler, vi udgiver.

Hvad spørger vi om?

Vi vil gerne høre om din hverdag under Corona-pandemien: Hvordan er den forandret, hvad er vanskeligt, hvad er ikke længere muligt, hvad er nyt i forhold til hverdagen og hvordan ser du på fremtiden? Vi er særligt interesseret i at høre om, hvordan du oplevede den første måned af nedlukningen af Danmark, og den delvise åbning, samt hvilke konsekvenser nedlukningen har haft for dig – både i forhold til dit arbejde, uddannelse, økonomi, men også din familie og venner?

Hvordan foregår interviewet?

Vi vil kontakte dig via telefon for at høre, om du vil deltage i et interviews. Interviewet foregår telefonisk og vil vare ca. 50 minutter.

Hvordan bruges data?

Lignende undersøgelser foregår også i udlandet, og vi håber på at kunne sammenligne, hvordan danske unge har oplevet corona-krisen med unge i andre lande. Resultaterne vil således blive publiceret i internationale artikler.

Undersøgelsen er finansieret af Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv med Jeanette Østergaard som projektleder og bevillingshaver. Titlen er ’Open-ended Transition: ”Open-ended transition? A qualitative longitudinal study of continuity and change for young people in uncertain times”. 7015-00085B.

Hvis du har spørgsmål til projektet eller til din deltagelse, så skriv til Jeanette Østergaard: jea@vive.dk. Hvis du vil vide mere om forskerne og dataindsamlingen, så læs den informationsfolder, som vi har sendt til dig over mail.