Registreringsskema

 • Hvad: Registrering af familiernes baggrundsoplysninger i kort spørgeskema
 • Hvornår: Umiddelbart efter familiens opstart i indsatsen, evt. i forbindelse med graviditetsinterview
 • Hvem (udfører): Foretages af en fagprofessionel med viden om familien
 • Hvem (familierne): Alle familier i indsatsen

Ved familiernes opstart i familieanbringelsesindsatsen er det jeres opgave at registrere relevante baggrundsoplysninger om alle familier, som deltager i indsatsen. Oplysningerne bruges til at udforme en målgruppebeskrivelse af den samlede gruppe deltagere. Målgruppebeskrivelsen vil være en overordnet beskrivelse af de familier, som deltager i indsatsen, og man vil ikke kunne genkende den enkelte familie.

Registreringen af baggrundsoplysninger skal foretages for samtlige familier, som visiteres til indsatsen. Familien behøver ikke være flyttet på døgnophold, når registreringsskemaet udfyldes. Skemaet kan udfyldes, så snart I har startet et forløb op med familien, også selvom de endnu ikke er familieanbragt. Registreringen kan også foregå i forbindelse med graviditetsinterviewet, som finder sted, umiddelbart efter familien er startet i indsatsen.

Registreringsskemaet udfylder du i et kort elektronisk spørgeskema (se link nederst på siden).

I registreringsskemaet indsamles følgende baggrundsoplysninger om familierne:

 • Dato for opstart i indsatsen
 • Om mor er gravid, eller barnet er født
 • Om familien modtager anden støtte
 • Alder
 • Antal børn (udover fosteret/babyen)
 • Familieforhold (hvem forældrene bor med inden familieanbringelsen)
 • Udfordringsbillede
 • Uddannelsesniveau
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Sprog, der tales i hjemmet

Inden I åbner spørgeskemaet, ser vi gerne, at I så vidt muligt har alle ovenstående oplysninger om den pågældende familie. I vil nemlig ikke kunne vende tilbage til jeres besvarelse i spørgeskemaet. I kan finde spørgsmålene i et separat dokument herunder, inden I udfylder spørgeskemaet.