Samtale om tryghed i forældrerollen

  • Hvad: Samtale med forældre vha. redskabet KPCS
  • Hvornår: Ved familiens opstart og afslutning i familieanbringelsen
  • Hvem (udfører): Foretages af en fagprofessionel tæt på familien
  • Hvem (familierne): 12 udvalgte familier

Ved familiernes opstart i familieanbringelsen (efter barnet er født) samt ved afslutningen af familieanbringelsen er det jeres opgave at gennemføre en samtale med de fire familier, der er udvalgt til at deltage i dataindsamlingen i jeres kommune (se Udvalgte familier ). Samtalen handler om forældrenes tryghed i forældrerollen og har til formål at gøre os klogere på, hvordan forældrene opfatter deres egen rolle som forælder samt deres relation til barnet.

Samtalen med forældrene gennemføres med udgangspunkt i deres svar på et spørgeskema fra redskabet The Karitane Parenting Confidence Scale (KPCS) (Črnčec et al., 2008). Den fagprofessionelle, som gennemfører samtalen, skal ideelt set være den, der er tættest på familien.

Samtalerne skal optages på lyd på den udleverede diktafon og overføres til VIVE via Filkassen. Send en mail til sifa@vive.dk, når lydfilen er uploadet til Filkassen. Slet ikke lydfilen, før du har modtaget bekræftelse på, at filen er modtaget. KPCS-spørgeskema samt guide til Filkassen findes nederst på siden.

Hvornår gennemføres samtalen?

Samtalen gennemføres, efter familien er flyttet på døgnophold. Samtalen med forældrene gennemføres ideelt set to gange i deres forløb på anbringelsesstedet:

  1. Første gang samtalen gennemføres er ved familiens opstart på familieanbringelsesstedet, men først efter barnet er født.
  2. Anden gang samtalen gennemføres, er tæt på familiens udslusning fra anbringelsen.

Hvordan gennemføres samtalen?

Samtalen med forældrene skal handle om deres hverdag, og hvordan de oplever at have et lille barn, med udgangspunkt i KPCS-redskabet. Hvis begge forældre er familieanbragt, foretages samtalen med dem begge sammen.

Inden samtalen påbegyndes, skal du bede forældrene udfylde spørgeskemaet (se nederst på siden). Print et skema ud til dem hver, som de skal udfylde hver for sig. Print også et skema til dig selv, som du kan bruge i samtalen med forældrene. Skemaet består af 15 udsagn og en række svarmuligheder til hvert udsagn, som du skal bede forældrene svare på.

Instruktion til forældre til spørgeskemaet:

Dette spørgeskema handler om at være forælder til et lille barn, hvor tryg man oplever dagligdagen med en lille ny, og om nogle af de følelser, man kan have som forælder. Skemaet har 15 spørgsmål. Marker det svar, der bedst beskriver, hvordan du generelt har det. Hvis der er noget, du ikke ønsker at svare på, er det helt i orden. I så fald kan du springe spørgsmålet over.

Når forældrene har udfyldt spørgeskemaet, kan I starte samtalen. Det er tiltænkt, at du sammen med forældrene/forælderen kan gennemgå deres forskellige svar på spørgsmålene. Samtalen giver mulighed for, at forældrene i fællesskab med dig kan sætte nogle ord på deres oplevelser med at have et lille barn og deres tanker om deres rolle som forælder. Hvis begge forældre er familieanbragt, giver det også mulighed for, at de kan lytte til hinandens oplevelser og perspektiver.

Du skal i samtalen med forældrene gennemgå hver deres svar på de enkelte spørgsmål. Du må meget gerne spørge ind til deres svar. Et eksempel herpå kan være, at hvis en forælder svarer ”Nej, ikke særlig ofte” til udsagnet ”Jeg føler mig tryg ved at give mit barn mad (også amning eller flaske)”, kan du fx spørge: ”Prøv at fortælle hvorfor du ikke føler dig tryg. Kan du give et eksempel?” eller ”Er der noget, der kan få dig til at føle dig tryg?”. Du kan også bede forældrene sætte nogle flere ord på deres svar og på den måde bede dem reflektere over, hvorfor de svarer, som de gør.

Om KPCS

At blive forældre er forbundet med mange ændringer, der både kan være positive og negative. Det er væsentligt, at forældre føler sig trygge i rollen som forældre, men det er meget almindeligt at være bekymret over fx søvn, gråd og spisning.

KPCS består af 15 items, der samlet set måler forældres tryghed i forældrerollen. Måleredskabet bygger på tilknytningsteori med fokus på forældrekompetencer og relationen mellem barn og forælder og kan derfor give viden om forældres egen opfattelse af deres forældrerolle såvel som relationen til barnet (Črnčec et al., 2008). Eksempler på items er blandt andet: ”Jeg kan trøste mit barn, når han/hun er ked af det”, ”Jeg føler mig sikker på mig selv, når jeg leger med mit barn” og ”Jeg forstår, hvad mit barn prøver at fortælle mig”.

KPCS er udviklet med henblik på at støtte og udvikle forældrekompetencer blandt forældre til børn i alderen 0-12 måneder. Ved at anvende KPCS som dialogredskab kan det give jer som indsatsteam indsigt i forældrenes egen opfattelse af deres forældrekompetencer og tanker om barnet og herved understøtte jeres arbejde med familien.

Materialer

Kilde: Črnčec, R., Barnett, B., & Matthey, S. (2008). Karitane Parenting Confidence Scale: Manual. Sydney South West Area Health Service. Sydney: Australia.