Frikommuneforsøget 2016 - 2020

Årsskiftet 2020/2021 markerede den foreløbige afslutning på en af de største eksperimenter i kommunerne i de seneste år: 38 kommuner har i perioder været frikommuner og har kunnet udfolde sig mere frit i forhold til deres lokale behov – i stedet for at skulle følge statslige regler. Men hvad er der kommet ud af de mange frikommuneforsøg?

Om frikommuneforsøget

Regeringen og KL blev i kommuneøkonomiaftalen for 2016 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2020. Målet med frikommuneforsøget var at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring i kommunerne.

Frikommuneforsøget er organiseret under en række temaer, hvor udvalgte kommuner får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Der er syv frikommunenetværk med hvert deres overordnede tema. I alt 38 kommuner indgår i frikommunenetværkene - se skemaet nederst på siden.

Evaluering af forsøgene

De enkelte frikommunenetværk har som udgangspunkt ansvaret for selv at evaluere frikommuneforsøgene. Syv af evalueringerne er foretaget eksternt, heraf har VIVE stået for de fem. Baggrunden for en ekstern evaluering er, at der er i forsøget er særlige forhold (fx spørgsmål om borgernes retssikkerhed), hvor den politiske vurdering er, at en udvidet ekstern evaluering har været påkrævet.

VIVE har evalueret disse fem frikommuneforsøg samt skrevet en kronik med de overordnede konklusioner fra frikommuneevalueringerne:

Nyhed

Videotilsyn kan være afgørende for god pleje af ældre – men kræver etik og omtanke

Borgere med demens eller kognitiv funktionsnedsættelse kan få en bedre pleje med brug af teknologiske hjælpemidler som fx kamerakig, lydmonitorering og bevægelsessensorer, men der kan også være etiske udfordringer. Det viser VIVEs evaluering af et forsøg med velfærdsteknologi på plejecentre og botilbud i tre frikommuner.

Læs om videotilsyn

Fire webinarer formidler resultaterne

VIVE har arrangeret fire webinarer, der stiller skarpt på hver deres frikommuneforsøg:

 

21. januar 2021 kl. 14.00 - 15.30:

Fra dokumentation til relation – erfaringer med at omlægge børnesocialt arbejde i tre kommuner

Hvad sker der, når rådgiverne i en familieafdeling ikke længere bruger størstedelen af tiden på dokumentation, men på dialog med familien om dens udfordringer? Få svaret på webinaret om frikommuneforsøget ”Fra dokumentation til relation” i Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande Kommuner.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

28. januar 2021 kl. 14.00 - 15.30:

Frikommuneforsøg om øget velfærdsteknologi til borgere som ikke selv kan give samtykke

Hvad sker der, når plejecentre og botilbud kan bruge sensorteknologi, døralarmer og kamerakig i arbejdet, selvom borgeren med handicap eller demens ikke kan give samtykke? hvad betyder det for borgeren, og hvad siger de pårørende? Få svarene på dette webinar om erfaringer fra frikommunenetværket med syv jyske kommuner.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

4. februar 2021 kl. 14.00 - 15.30:

Hvordan kan frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet give inspiration til regeringens nærhedsreform?

Hvad har 17 forsøg på nordjyske jobcentre resulteret i? Har borgere og medarbejdere fået mere meningsgivende forløb? Hvilken betydning har færre statslige proceskrav haft på resultater og kvalitet i indsatsen? Få svarene på dette webinar.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

11. februar kl. 14.00 - 15.30:

Frikommuneerfaringer fra et tværkommunalt akutteam

Hvad sker der, når et tværkommunalt AkutTeam i et frikommuneforsøg får nye muligheder for at give borgeren medicin og visitere sygeplejeindsatser efter politisk fastsatte kriterier? Og hvad er vigtigt, når man skal lave et velfungerende akutteam på tværs af kommuner? Få svarene på dette webinar.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Oversigt over frikommunenetværk

Webinarer

Her finder du slides og optagelser fra de webinarer, VIVE har afholdt i forbindelse med evalueringerne af frikommuneforsøget:

Fra dokumentation til relation

- Erfaringer med at omlægge børnesocialt arbejde i tre kommuner

Download præsentationerne fra webinaret her

Anne-Dorthe Hestbæks præsentation

Martin Williams Strandbys præsentation

Tine Vesterbys præsentation

Fra dokumentation til relation - erfaringer med at omlægge børnesocialt arbejde i tre kommuner

Hvad sker der, når rådgiverne i en familieafdeling ikke længere bruger størstedelen af tiden på dokumentation, men på dialog med familien om dens udfordringer? Få svaret på webinaret om frikommuneforsøget ”Fra dokumentation til relation” i Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande Kommuner

Frikommuneforsøg om øget velfærdsteknologi til borgere som ikke selv kan give samtykke

Webinar: Frikommuneforsøg om øget velfærdsteknologi til borgere som ikke selv kan give samtykke

Hvad sker der, når plejecentre og botilbud kan bruge sensorteknologi, døralarmer og kamerakig i arbejdet, selvom borgeren med handicap eller demens ikke kan give samtykke? hvad betyder det for borgeren, og hvad siger de pårørende? Få svarene på dette webinar om erfaringer fra frikommunenetværket med syv jyske kommuner.

Hvordan kan frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet give inspiration til regeringens nærhedsreform?

Hvordan kan frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet give inspiration til regeringens nærhedsreform

Hvad har 17 forsøg på nordjyske jobcentre resulteret i? Har borgere og medarbejdere fået mere meningsgivende forløb? Hvilken betydning har færre statslige proceskrav haft på resultater og kvalitet i indsatsen? Få svarene på dette webinar.

Frikommuneerfaringer fra et tværkommunalt akutteam

Hvad sker der, når et tværkommunalt AkutTeam i et frikommuneforsøg får nye muligheder for at give borgeren medicin og visitere sygeplejeindsatser efter politisk fastsatte kriterier? Og hvad er vigtigt, når man skal lave et velfungerende akutteam på tværs af kommuner? Få svarene på dette webinar

Download præsentationer fra webinaret her

Benjamin Kinch-Jensens præsentation

Herle Klifoths præsentation

Ulf Hjelmars præsentation

 

Webinar: Frikommuneerfaringer fra et tværkommunalt akutteam