Konferencer

Den 22. august 2018 afholdt MATURE-teamet projektkonference i Vejle på Munkebjerg Hotel. Formålet var at formidle projektets resultater, at give forskellige perspektiver på de samfundsmæssige konsekvenser af den aldrende befolkning og at skabe netværksmuligheder for folk, der er interesserede i emnet. 

Den 21. november 2019 blev MATURE-projektets forskellige dele blev bragt sammen og belyste hinanden på smukkeste vis, da ca. 150 fagfolk mødtes til projektets afsluttende konference den 21. november. Det blev en dag med fokus på velfærdsteknologiens muligheder, men også med understregning af, at teknologien ikke kan stå alene.